Bjäre Kraft bygger fiber på landsbygden för 129 miljoner kronor

Nu är det klart att Bjäre Kraft får bredbandsstöd för att bygga ut fiber på landsbygden i kommunerna Båstad, Ängelholm och Klippan. Det är totalt 1 762 hushåll och företag som kommer att få erbjudande om fiberanslutning.

Projekten, som ska vara avslutade senast år 2020, beräknas totalt kosta 129 miljoner kronor, varav 77 miljoner är statsbidrag. De invånare som ansluter under projektens gång kommer betala 20 % av den egentliga kostnaden, resten betalas med stödpengar och Bjäre Krafts investering.

- Vi är glada för möjligheten att bygga ut fiber i aktuella områden och ser med stor respekt på uppgiften. De boende kommer att få tillgång till en framtidsäker kommunikation och det till en rimlig kostnad. Detta är en chans som knappast återkommer, säger Håkan Eriksson, koncernchef på Bjäre Kraft.

För att kunna påbörja utbyggnad behövs en anslutningsgrad på 85 %, så det är i slutändan invånarna själva som avgör om utbyggnaden blir av.

Stödet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden bredband.