Bjäre Kraft bygger ny digital infrastruktur för ett "smartare samhälle"

Bjäre Kraft har startat upp ett nytt affärsområde i samarbete med Öresundskraft, som kommer resultera i utbyggnad av en ny digital infrastruktur med fantastiska möjligheter. Det handlar om automatiserad kommunikation mellan föremål som leder till effektivisering, kostnadsbesparingar och mindre miljöbelastning. Bjäre Krafts elnät och fibernät kommer därmed kompletteras med ett nät som bidrar till ett mer digitalt samhälle, ibland kallat "sakernas internet".

 Infrastrukturen använder den trådlösa tekniken LoRa och byggs upp med basstationer till vilka det finns uppkopplade sensorer. En basstation kan samla signaler från 50 000 sensorer. Stationen har en räckvidd på 5 till 15 kilometer och sensorerna har batterier med livslängd på upp till 10 år. Tekniken är därför extra lämplig att använda där ström inte finns tillgänglig. Lång räckvidd och lång batteritid uppnås genom lägre datahastighet, så detta nät är inget för den som vill koppla upp sin övervakningskamera, utan i stället handlar det om att skicka korta meddelanden eller mätvärden. Saker som tidigare inte har varit lönsamma att koppla upp mot internet, blir det nu.

- Genom samarbetet med Öresundskraft ingår vi i ett större sammanhang som kallas StadshubbsAlliansen. Det är en mycket intressant utveckling som tar nordvästra Skåne längre i utvecklingen mot det digitala samhället. Vi kommer erbjuda tjänsten i hela vårt verksamhetsområde, kommunerna Båstad, Ängelholm, Klippan och Åstorp, berättar Alexander Jansson, vice-vd på Bjäre Kraft.

- Det är mycket glädjande att Bjäre Kraft ansluter till StadshubbsAlliansen och i och med detta även etablerar stadshubbar inom dessa kommuner. Det innebär att vi tillsammans inom StadshubbsAlliansen kan erbjuda täckning över stora delar av nordvästra Skåne vilket skapar möjligheter för stadshubbarnas kunder, säger Bo Lindberg, Affärsområdeschef Kommunikationslösningar Öresundskraft.

 Bjäre Kraft tänker sig inledningsvis att kunderna är kommuner, fastighetsägare med flerfamiljshus och företag, som vill automatisera övervakning, kontroll och rapportering.

 

- Tekniken möjliggör förändrade arbetssätt som ger ökad effektivitet och miljöbesparing. Till exempel kan avfallshantering optimeras genom att sätta sensorer på kärl eller containers, som varslar när det närmar sig tömningsdags.  Ett annat användningsområde är positionering, att veta var en sak eller ett djur befinner sig. Vi planerar att de första kunderna kommer igång redan under våren 2018, avslutar Alexander Jansson.