Bjäre Kraft tecknar samarbetsavtal om fiberutbyggnad på landsbygden

Bjäre Kraft har tecknat samarbetsavtal med Relacom, Peab och Eltel Networks för utbyggnad av fiber på landsbygden. Totalt är det drygt 3000 hushåll på landet som nu får möjlighet till fiberanslutning med Bjäre Kraft.

Pressmeddelande från Bjäre Kraft:

Avtalen innebär att Relacom får totalentreprenad för fiberutbyggnad i områden i Båstads kommun, Peab får motsvarande i
Ängelholms kommun och Eltel har avtal för Klippans kommun. Arbetet påbörjas efter semestrarna i år och inleds med projektering och
markavtalsfrågor. Därefter kommer grävarbetet igång och kunder kopplas in efterhand.

- Vi är mycket nöjda med att ha landat samarbetsavtal med tre bra partners som har förmågan att effektivt bygga fibernät på
landsbygden, säger Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft Bredband AB.

- Vi får dagligen frågor från boende på landet som önskar en bättre kommunikationslösning än de har idag. Nu kan vi äntligen
trycka på startknappen för nya områden som får tillgång till framtidens tjänster. Det gör att landsbygden kan fortsätta att utvecklas,
säger Alexander Jansson vidare.

I Båstad kommun är det ca 400 hushåll som har chans att ansluta sig. I Ängelholms kommun är siffran ca 1 200 stycken och i Klippan
1 400. Många av dessa har redan tecknat avtal för anslutning och fler väntas följa när arbetet kommer igång.