Blink anordnar IoT-konferens i Göteborg 20-21 september

20-21 september anordnar företaget Blink Services konferensen Smart City Connection, ett event som helt och hållet tillägnas LoRaWAN, Internet of Things och smarta samhällen! Som nätverksoperatör vill vi skapa en mötesplats för alla aktörer som vill driva digitaliseringens möjligheter, här och nu. Med ett öppet nätverk och uppkopplade sensorer har vi alla förutsättningar att effektivisera och förvalta verksamheten bättre. Genom samverkan tar vi ett viktigt steg mot ett hållbart, säkert och effektivt samhälle.

Ur Blink Services inbjudan:

På programmet står flera spännande föredrag om smarta tillämpningar för gatubelysning, avfallshantering, vattenläckage, bevattning, flödesmätningar med mera. Flera svenska och utländska utställare kommer att finnas på plats och presentera en mångfald av smarta produkter och lösningar. (Se följande sidor för presentation av både talare och utställare.)

Eventet anordnas i samarbete med LoRa Alliance™ som är en ideell förening med över 500 medlemmar. Alliansen, som drivs av medlemmarna, samarbetar och delar erfarenheter för att främja den ledande och öppna globala standarden för säker IoT-anslutning.

Digitaliseringen är redan på väg att förändra vårt samhälle, våra affärsmodeller och vår livsstil. Vi är redo - digitalt rustade med ett öppet IoT-nätverk och ett växande ekosystem. Nu tar vi nästa steg tillsammans och skapar affärsnytta med LoRaWAN.

Anmäl dig idag för att säkra din plats!

Varmt välkommen!
Blink Services

 

Plats: Eriksbergshallen, Göteborg

Pris 2500 kr/ person, inkluderar föredrag, 2 x lunch, middag och fika
Anmälan johanna@blink.services
Hotell Quality Hotel 11

 

Talarna

Cecilia Thorsson/ Mattias Svahn Varberg Energi
Varberg var bland de första i Sverige som förstod vikten av digitalisering och nyttan med LoRaWAN. I samarbete med Indentive driver man pilotprojektet net@seaside där 40 privatpersoner testar smarta funktioner som larm och badvattentemperatur.

Göran Adlén, Adlén Consulting
Prisbelönad trendspanare, föreläsare och författare a.k.a Digitaliseringsmonstret. Göran reflekterar kring digitalisering, robotisering, digitala nomader och mycket mer. "Plocka det bästa från den digitala och analoga världen och skapa en digilog framtid."

Karl-Johan Hultman, Ambiductor
Karl-Johan är VD på Ambiductor med en bakgrund inom ventilation, avfuktning och fastighetsautomation. Han vet vilka tekniska och juridiska utmaningar som måste övervinnas för att till fullo kunna exploatera alla fördelar med IoT inom fjärrvärme och vatten. Han driver ett omfattande LoRaWAN-projekt där 400 villor i Salem fick integrerade fjärrvärmemätare.

Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen
Mikael är VD sedan 2009. Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en
absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Morten Gjølstad Kristensen, SEAS-NVE
Morten är Key Account Manager för Outdoor Lighting. I Danmark har man installerat 3500 sensorer för övervakning och kontroll av gatubelysning, Intelligent Street Lighting. Här berättar han om funktioner och fördelar med den smarta lösningen som även presenteras och demonstreras i vår utställning.

Niklas Johansson, Aqua Robur Technologies
Niklas är VD för Aqua Robur Technologies som hjälper kommunala VA-bolag att implementera en modern och effektiv övervakningsstrategi av dricksvattennäten baserat på LoRaWAN. Tekniken implementeras för att bland annat förbättra förmågan att detektera läckage i ledningsnätet. Niklas ger exempel från verkliga implementationer.

Sara Brown, LoRa Alliance™ och Multitech
Sara sitter på två stolar, som marknadschef på både Multitech och LoRa Alliance. LoRa Alliance är en öppen, ideell förening med uppdrag att standardisera LoRaWAN för att möjliggöra Internet of Things och Smart City applikationer globalt. MultiTech designar, utvecklar och tillverkar datakommunikationsutrustning för IoT.

Tom Johansen, Bintel
Tom är innovatören som har utvecklat digitala lösningar för avfallsbranschen. Med sensorers hjälp kan sophanteringen effektiviseras. Hans samarbete med NSR och Lunds Renhållningsverk har resulterat i lösningar för behovstyrd avfallshämtning och positionering för sopcontainrar i Lund.

Fler talare är på gång och kommer att presenteras inom kort.

 
Utställare

Adeunis/ Eyeo
Adeunis har specialiserat sig på tillverkning av anslutna enheter och utveckling av färdiga lösningar anpassade till IoT. I Sverige samarbetar Adeunis med Eyeo, specialister på telematik och telemetri.


Ambiductor
Ambiductor är Skandinaviens första leverantör av energimätare och vattenmätare med integrerad IoT via LoRaWAN. De levererar även utrustning för temperaturer, fukt, analoga och digitala givare m.m. Genom ramavtal med både Sinfra och HBV är de en rekommenderad leverantör till fjärrvärme, VA och allmännyttan i Sverige.


Aqua Robur
Aqua Robur tillgodoser ett mycket stort behov av avancerade sensornätverk för vatten- och avloppssektorn. Systemet medger att fler parametrar och platser kan övervakas med en helt ny nivå av flexibilitet där sensorer kan placeras där de gör som mest nytta. Informationen kan visualiseras via Aqua Roburs dashboard eller skickas vidare till andra plattformar.


iioote
iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering och genomförande. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.


Infracontrol
Infracontrol är en systemintegratör som skapar smartare städer med lösningar för ledning, styrning och övervakning. Drygt 140 anläggningsägare inom stat och kommun har anslutit sig till molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning, kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, sänka kostnader och förbättra servicen till invånare, företag och besökare.


SEAS-NVE
SEAS-NVE är ett av Danmarks största konsumentägda energibolag. Kärnverksamheten är leverans av energi- och kommunikationstjänster. SEAS-NVE är också en av de största aktörerna för Smart City-lösningar på den danska marknaden. Detta inkluderar Intelligent Street Lighting som nu är redo den svenska marknaden.


SenseFarm
Sensefarm utvecklar produkter för smarta städer. Genom att mäta markfukt, temperatur och nederbörd i städer och parker, hjälper utrustningen entreprenörer och fastighetschefer att hantera träd, blommor, golfbanor och gräsmattor.


Tritech
Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system samt realiserar nya innovationer, tjänster och prylar inom IoT och M2M. Med över 25 år i branschen hjälper de etablerade bolag såväl som start-ups, oberoende av bransch, med hela processen från idé till färdig produkt.

 

Program

Torsdag 20 september
11.00-12.00 Registrering
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Välkommen
13.15-14.15 Talare
14.15-15.15 Talare
15.15-15.45 Fika
15.45-16.45 Talare
16.45-17.45 Talare
19.00 Middag


Fredag 21 september
08.30-09.30 Talare
09.30-10.30 Talare
10.30-11.00 Fika
11.00-12.00 Talare
12.00-13.00 Lunch
Programmet uppdateras och detaljer presenteras inom kort.