Botkyrka har uppnått regeringens bredbandsmål för 2025

20 april 2021

Nyhet från Botkyrka Stadsnät: 

- Vi på Botkyrka Stadsnät har tillsammans med andra bredbandsaktörer uppnått regeringens bredbandsmål för 2025 och möjliggjort att 98,3 % av alla som bor och verkar i Botkyrka kommun idag har tillgång till bredband om 1 Gbit/s. Vi kommer att fortsätta vår utbyggnad av nätet och säkerställa en trygg och säker leverans till våra befintliga samt nya kunder. Jag kan med glädje konstatera att Botkyrka nu är en fibrerad kommun, säger Peter Sandstedt, vd Botkyrka Stadsnät.

Botkyrka Stadsnät arbetar för att alla som bor och verkar inom Botkyrka kommun varje dag året om ska ha tillgång till en snabb och säker fiberuppkoppling. Sedan starten 2008 har Stadsnätet anslutit både privata bostäder, företag och samtliga kommunala verksamheter inom kommunen och med ett öppet fibernät kan samtliga kunder välja fritt bland en mängd tjänsteleverantörer. Botkyrka Stadsnät hyr även ut svartfiber och möjlighet för operatörer att etablera sig i deras Co-location. Botkyrka Stadsnät tillgängliggör infrastruktur för Botkyrka kommuns framtida behov.

 

Om Botkyrka Stadsnät
Botkyrka Stadsnät är ett kommunalägt bolag som grundades 2008 med uppdraget är att bygga ut och ansvara för en digital infrastruktur i kommunen. Sedan etableringen har de grävt och förlagt mer än 66 500 km fiberkabel. Anslutit 19 700 hushåll i villor och lägenheter, all kommunal verksamhet samt ett stort antal företag. B

otkyrka kommun växer och därmed kravet på Stadsnätet som fiberleverantör. I paritet till kundernas efterfrågan säkerställer Stadsnätet att de håller hög leveranssäkerhet och kapacitet både nu och i framtiden och då samtidigt bidra till att Botkyrka som kommun fortsätter vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Botkyrka Stadsnät bygger ut fibernätet med en målsättning att tillsammans och i konkurrens med andra aktörer förse samtliga hushåll och företag inom kommunens gränser med fiber. De kvalitetssäkrar alla leveranser och bygger enligt tekniken Robust fiber för att leva upp till en trygg och säker leverans för samtliga kunder. Läs mer på www.bsn.se

För mer information kontakta Lovisa Köndell, marknads- och kommunikationsansvarig Botkyrka Stadsnät på telefon 08-530 676 78 alternativt på mail lovisa.kondell(at)bsn.se