Bredbandsstöd till fyra regioner under 2020

Under 2020 ska PTS fördela 136 miljoner kronor till bredbandsstöd i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Regeringen har beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska fördela stöd till bredbandsutbyggnad under de närmaste tre åren. Totalt rör det sig om 650 miljoner som ska fördelas i enlighet med den modell som PTS lämnade in till regeringen i mitten av januari.

Stöd till Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland under 2020

PTS ska utlysa och betala ut stöd redan under 2020. Det handlar om 136 miljoner som fördelas jämnt till fyra regioner: Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. Stödet riktas till glesbefolkade områden där PTS bedömer att kommersiella aktörer inte kommer att bygga ut bredband under de närmaste tre åren.

PTS ska verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden samt främja att stödet får god geografisk spridning i alla landsdelar. PTS har därför beräknat i vilka regioner årets stöd kan ge flest bredbandsanslutningar för pengarna, och därefter säkerställt att denna fördelning ger geografisk spridning. Genom att besluta att fördela stöd till ett begränsat antal regioner under 2020 vill PTS uppnå kostnadseffektiv hantering av stödet samt en rimlig storlek på stödprojekt.

I och med dagens beslut om fördelning till regionerna startar PTS arbete med att förbereda utlysning av stödet. Följ arbetet på pts.se/bredbandsstod

Läs mer om PTS förslag i pressmeddelandet från 17 januari.


Mer information

Maria Sörman, enhetschef, 073-644 57 55
PTS presstjänst, 08-678 55 55