Bredbandsstrategins tidsplan?

Mehmet Kapland IT-ministern svarar Erik Ottoson (M) om Bredbandsstrategins tidsplan: Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 2009 och målen formulerades med sikte på 2020. Enligt Post- och telestyrelsen, som följer upp regeringens bredbandsstrategi, är prognosen god för att de mål som ställdes upp 2009 ska nås. Enligt Mehmet Kaplan anser regeringen att det är viktigt att se till att skapa fortsatt goda förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt, därför fortsätter regeringen sitt arbete med att utveckla bredbandspolitiken.

Läs hela svaret här