Regeringens budget - bredbandsutbyggnad

Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden. Bredbandsutbyggnaden får 150 miljoner kronor

Satsning på utbyggnad av bredband


I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi föreslår regeringen en satsning på 150 miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det nya stödsystemet 200 miljoner kr 2021 och 300 miljoner kronor 2022.

Källa: Infrastrukturdepartementet

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/sarskilda-satsningar-i-hostbudgeten-inom-infrastrukturdepartementets-politikomraden/

Mer om budgeten: https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/budgeten-for-2020-pa-fem-minuter/