Byanätsforum blir nationell intresseförening

Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening efter att en bildandestämma med ett efterföljande konstituerande styrelsemöte genomförts.

Nyhet från Byanätsforum: 

– Stort tack till alla bredbandsföreningar, samarbetsorganisationer och personalen på kansliet som varit aktiva och gjort ett så bra förberedande arbete under senaste halvåret för att göra detta möjligt, säger Terese Bengard, nyvald ordförande för Byanätsforum ideell förening.

Sedan våren 2018 har ansvaret för Byanätsforum legat hos Coompanion, Hela Sverige ska leva och LRF efter att de fick projektfinansiering från landsbygdsprogrammet. Tillsammans utvecklade samarbetsorganisationerna nätverket Byanätsforum och gav stöd till bredbandsföreningar med information, nätverk, rådgivning och företrädarskap. Något år senare påbörjades ett samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen framför allt i frågor som rör robusta bredbandsnät och påverkansfrågor gentemot politik och beslutsfattare.

Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening med en styrelse bestående av representanter för bredbandsföreningar och de fyra samarbetsorganisationerna. Projektets styrgrupp och föreningens styrelse kommer att verka parallellt till och med det datum då projektdelen ska slutrapporteras. Läs mer på sidan Om oss.

Alla bredbandsföreningar och andra organisationer som ställer sig bakom och bidrar till syftet med Byanätsforum ideell förening är nu välkomna att ansöka om medlemskap. Läs mer på sidan Bli medlem.

PRESENTATION AV STYRELSENS LEDAMÖTER

Hur ser din vision för Byanätsforum ideell förening ut?

Eva Andersson, Bredband Bro

Eva Andersson, Bredband Bro

Byanätsforum ideell förening är den självklara mötesplatsen för fiberföreningar och andra som är intresserade av Sveriges digitala utveckling. En plats med demokrati, medlemsnytta och gemenskap i fokus och platsen där frågor kan finna svar.

 

Terese Bengard, Hela Sverige ska leva

Terese Bengard (ordf), Riksorg. Hela Sverige ska leva

Att Byanätsforum ideell förening har vuxit till en landsomfattande stark organisation som är den samlande rösten för alla föreningsägda bredbandsnät och genom nätverk, omvärldsbevakning och goda relationer skapar förutsättningar för en god infrastruktur i hela Sverige.

 

Mikael Bäckström, Lantbrukarnas Riksförbund

Mikael Bäckström, Lantbrukarnas Riksförbund

Jag ser en förening som samlar en majoritet av byanäten i Sverige och blir en stark samtalspart. Både internt för att utbyta idéer och erfarenhet mellan medlemmarna, men även externt mot myndigheter och politiker. Tillsammans kan vi främja bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

 

Mårten Edberg, Tavelsjö Byanät

Mårten Edberg, Tavelsjö Byanät

Jag vill jobba för att Byanätsforum ska vara en självklar gemensam resurs när det gäller råd, inspiration och ekonomisk nytta för Sveriges byanät och därmed alla medlemmar och kunder.

 

Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen

Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen

Det är min förhoppning att huvuddelen av byanäten i Sverige väljer att ansluta sig till Byanätsforum för det behövs en gemensam stark röst för att hävda byanätens unika intressen och som kan driva dessa gentemot politiken och myndigheter. Det handlar också om att kunna möta samhällets digitala framväxt där det ställs allt större krav på alla fibernätsägare men även möjligheten att kunna göra fler affärer på fibernäten genom uthyrning. Byanätsforum kommer ha en viktig roll att hjälpa sina medlemmar i denna kombination av utmaningar och möjligheter.

 

Ingela Eriksson, Väring Sydost Fiber samt Skövdebygdens Fibersamverkan

Ingela Eriksson, Väring Sydost Fiber samt Skövdebygdens Fibersamverkan

För att matcha större branschaktörer behöver vi mindre fibernätsägare samla våra krafter och bli starkare tillsammans. Med många medlemmar i Byanätsforum som samverkar kan vi behålla ägandet i de lokala näten för våra medlemmars och landsbygdens skull. Först byggde vi och nu utvecklar vi för framtiden!

 

Börje Green, Silpinge Fiber

Börje Green, Silpinge Fiber

Min vision är att medverka till ökad medlemsnytta samt att öka byanätens status gentemot berörda nationella myndigheter som en nationell samhällsviktig infrastruktur.

 

Eiwor Backelund Jacobsson, Forshällabygden Fiber

Eiwor Backelund Jacobsson (vice ordf), Forshällabygden Fiber

Min vision är att Byanätsforum är ett forum för lärande och utveckling för lokala fiberföreningar och som påverkar och förbättrar förutsättningarna för lokala föreningar att bygga och driva sina nät.

 

Anders Johansson, Coompanion

Anders Johansson, Coompanion

I målet med att nå ett helt uppkopplat Sverige har bredbandsföreningarna en stor betydelse och Coompanions vision är att vara med och bidra till den väl fungerande infrastrukturen som är en viktig förutsättning för ett demokratiskt, hållbart och jämlikt samhälle.