Creative Networks AB blir koncern och etablerar två nya dotterbolag.

De nya verksamhetsbolagen är Creative Networks Power AB och Creative Networks Constructions AB. Creative Networks kommer främst att erbjuda tjänster och arbete i Svealand men också med möjlighet i hela landet. Vår affärsidé bygger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda en komplett kedja av kompetens inom kraft och fiberbaserade nätverksprojekt.

Pressmeddelande från Creative Networks:

"Det känns otroligt spännande att vi kan utvecklas i den takt vi gör och kunna etableras oss på nya marknader
med nya affärsområden i koncernen samtidigt som vi kan renodla verksamheterna i våra dotterbolag. Vi har
idag säkrat uppdrag för vårt affärsområde kraft, och kommer växa med 4–6 medarbetare i närtid. Det visar att
kunderna värdesätter det arbete vi gör, säger Gramsh Gashi, Koncernchef Creative Networks AB"


Rickard Olsson tillträder som VD för Creative Networks Power AB. Rickard kommer närmast från andra
ledningsbefattningar inom kraft och energisektorn, och har utvecklat flera företag inom affärsområdet.
Rickard tillträde i ledningsgruppen kommer förstärka koncernen på ledningsnivå och utveckla bolaget enligt
affärsplan. "Vi ser idag en stor efterfrågan på våra tjänster då kraft och fiberoptik går hand i hand hos många av
våra kunder, idag är vi en komplett leverantör till våra kunder, fortsätter Gramsh Gashi"


Rickard Olsson, VD, Creative Networks Power AB, kommenterar
"Jag är stolt, tacksam och ödmjuk över att få vara med från början och leda företaget framåt på en marknad
som är under stark tillväxt. Vi kommer arbeta aktivt med att möta upp våra kunders behov och utveckla samt
förstärka affärsportföljen. Vi kommer gå in i en fas där vi måste rekrytera med ansvar då vi har säkrat uppdrag
för verksamheten, säger Rickard Olsson VD Creative Networks Power AB."


Med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens ökar vi våra kunders
konkurrenskraft och lönsamhet. Vi ska vara en underlättande partner till våra kunder, ett projekt en leverantör,
och vårt totala ansvar. Vi säger det vi gör, skillnaden med oss att vi gör det vi säger, avslutar Gramsh Gashi,
Koncernchef, Creative Networks AB


______________
Om Creative Networks
Creative Networks konsulterar, bygger och underhåller Elkraft- och Telekominfrastruktur. Bolaget erbjuder
kompletta lösningar för sektorn. Bolaget etablerades 2006 och har sitt säte i Västerås med filialer i Eskilstuna
och Borlänge. Creative Networks har 15 anställda och sysselsätter ca 12 heltidstjänster från underleverantörer.
www.creativenetworks.se


Mer information:
Gramsh Gashi, Koncernchef, Creative Networks AB
+46 73 65 67 259 Gramsh@creativenetworks.se
Rickard Olsson, VD, Creative Networks Power AB
+46 73 32 12 172 Rickard@creativenetworks.se