CS: Slarva inte med säkerheten när bredband byggs ut

I dagens uppkopplade samhälle kan tillgång till bredband inom till exempel vården vara skillnaden mellan liv och död. Därför måste frågan om driftsäkerhet högre upp på bredbandsaktörernas agendor, skriver Catarina Wretman, tf generaldirektör för PTS och Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

IDG opinion, Computer Sweden 2016-10-31

Det har gått över tjugo år sedan fiberutrullningen startade på allvar. Sedan dess har flera miljoner hushåll och arbetsplatser anslutits. I en nära framtid kommer en fungerande anslutning kunna vara skillnad mellan liv och död. Just därför måste driftsäkerhetsfrågan högre upp på bredbandsaktörernas agendor.

Samhällets krav på en driftsäker bredbandsinfrastruktur utan avbrott ökar ständigt och det är viktigt att de aktörer som bedriver bredbandsverksamhet har ett kontinuerligt kvalitetsarbete där som genomsyrar hela verksamheten från marknadsföringskampanjer till avtal, utbyggnad och drift.

Läs hela artikeln