Cygate väljer Waystream som partner inom avancerad hårdvara för bredbandsnät

Det svenska bolaget Waystream, som utvecklar avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partnerskap med Teliaägda Cygate. Partnerskapet gör att Waystream stärker sin position på den svenska marknaden där Cygate är en viktig aktör gentemot bredbands- och stadsnätskunder.

Pressmeddelande från Waystream:

Cygate är ett bolag i TeliaSonera-koncernen med 40-års erfarenhet av lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster. Med hög teknisk kompetens, och genom att vara en del av Nordens största teleoperatör, är Cygate en ledande aktör på den svenska marknaden att erbjuda tekniskt avancerade konsulttjänster. En betydande del av Cygates erbjudande handlar om att anpassa hård- och mjukvara från andra ledande aktörer i partnernätverket, för att kunna leverera helhetslösningar till sina kunder.

- Det är naturligtvis en stor kvalitetsmarkör för oss att bli en del av Cygates partnernätverk. Liksom Waystream är Cygate en svensk aktör med höga ambitioner i sin leverans gentemot kunden. Dessutom betyder Cygates starka närvaro runtom i Sverige att goda möjligheter öppnas upp för Waystream att nå ut med våra produkter nationellt, inte minst till de svenska stadsnäten, säger Mats Öberg, VD på Waystream.

Genom partnerskapet kommer Cygates erbjudande inom bredband- och FFTx-nätverk kompletteras med Waystreams tekniskt avancerade och flexibla produkter till en komplett bredbandslösning.

- Waystream har visat att man har en högkvalitativ produktportfölj som ger kunderna stor flexibilitet, vilket är en starkt bidragande faktor till att vi valt att tillhandahålla deras produkter i vårt erbjudande. Alla våra partnerskap syftar till att stärka såväl vår leverans som vår affär, och där kommer Waystream spela en viktig roll framöver, säger Kåre Nordström, försäljningsdirektör på Cygate.

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.