Dan Sjöblom ny GD på PTS

Regeringen har utsett Dan Sjöblom till ny GD för PTS, vilket Bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson presenterade idag.

Dan Sjöblom är sedan 2009 generaldirektör för Konkurrensverket. Han var innan dess enhetschef på Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrensfrågor. Han tillträder tjänsten på PTS den 1 februari 2017.

 

Källa: Näringsdepartementet