Debatt: Lägg ner PTS och starta digitaliseringsmyndighet

Post- och telestyrelsen har i dag en udda position där man både arbetar med att reglera marknaden och att främja den. Att med ena handen kräva att operatörerna ska sänka sina samtrafikpriser, samtidigt som man med den andra handen vill få dem att investera mer och ta bättre hand om sina kunder, är en schizofren position. Detta är något som många operatörer har ifrågasatt, skriver Mats Sjödin, chefredaktör på Telekomnyheterna i ett debattinlägg som publicerats i företagets nyhetsbrev.Genom att överlåta regleringsdelen till Konkurrensverket, där den antagligen hör hemma bäst, kan PTS fokusera på arbetet som främjare. I dag handlar mycket av det främjande arbetet om infrastrukturfrågor, konsumentfrågor och tillgänglighet, allt detta är saker som även är viktiga när det kommer till digitalisering. Tänk att kombinera det med ett ansvar för digitaliseringen som kommer att vara den absolut viktigaste frågan för svenskt näringsliv och offentlig sektor under den närmaste 10-15 års-perioden.

För ett par månader sedan presenterade EU statistik som visade att Sverige var det enda landet inom EU som tappade mark inom digitaliseringen. En viktig sak som skiljer Sverige från den nya ettan i rankingen, Danmark, är att där finns en digitaliseringsmyndighet, Digitaliseringsstyrelsen, med närmare 200 anställda med huvudsyftet att digitalisera det offentliga Danmark. I Sverige har vi idag bara Digitaliseringskommissionen med tre anställda, att skryta med.

När Post- och telestyrelsen en gång i tiden grundades, sägs det att den dåvarande generaldirektören Jan Freese lär ha undlåtit myndigheten att sätta upp gardiner. Detta för att ”den ändå ska läggas ner snart eftersom den inte kommer att behövas”. Sedan dess har PTS funnits, fyllt sin funktion och växt år för år.

Men nu är det hög tid att lägga ner PTS, eller rättare sagt överlåta myndighetens regleringsroll till Konkurrensverket och istället starta upp en digitaliseringsmyndighet, som kan arbeta med att främja det svenska digitaliseringsarbetet, såväl när det gäller infrastruktur, som digitaliseringen av samhället i stort.

Ingen myndighet vore bättre än PTS, sett ur sin främjanderoll, att ta hand om digitaliseringsfrågorna. Man har redan en mycket god kunskap om den digitala marknaden sett ur ett infrastruktur- och nätneutralitetsperspektiv.

Nu har Mikael Damberg, sedan tidigare närings- och innovationsminister, och sedan i måndags även IT-minister, chansen att ändra på detta och ge Sverige möjligheten att bli ett lika starkt land inom digitaliseringen, som vi har varit och är inom telekom och teleinfrastruktur. Det vore verkligen att kombinera näringsliv, innovation och IT på absolut bästa sätt.

Mats Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna

Tycker du att Mats Sjödin har rätt, fel eller inte har förstått frågan, mejla gärna ett debattsvar till info@telekomnyheterna.se.