DI: Det tar för lång tid

Enligt artikel i Dagens Industri anser Telia, Telenor och Com Hem att kommunerna lägger krokben för privata aktörer för att gynna de egna, kommunala bolagen när det gäller utbyggnad av bredband. Därmed riskeras regeringens och ansvarige minister Peter Erikssons digitaliseringsmål.

(Referat) Källa: Dagens Industri 2017-07-07, Anna Ekelund.

Enligt Telia, Telenor och Com Hem fungerar samverkan mellan privata och offentliga aktörer bra i omkring 120 av de kommuner som har stadsnät. Men i cirka 70 kommuner finns det mer att önska anser de tre operatörerna, då dessa kommuner gynnar det egna stadsnäten på bekostnad av privata aktörer. Det handlar om att kommunerna inte ger nödvändiga tillstånd, eller att handläggningen är långsam. Exempel finns både i storstäder och i landsbygden.

De tre operatörerna, som konkurrerar hårt med varandra, är ense om att det behövs en ökad transparens i processerna så att det är tydligt att villkoren är detsamma för offentliga och kommersiella aktörer.

Digitaliseringsminister Peter Eriksson har gett Post­ och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att titta på samarbetet mellan privata och offentliga operatörer. Utredningen ska vara klar senast den 30 juni 2018. Något de i artikeln framhåller att de är oroliga för att det ska dra ut på tiden, då förlorar vi ytterligare ett år. Processen tar för lång tid.

 

Läs referat från repliken "Kommuner försvaras", Dagens Industri 2017-07-11