DI: Kommuner försvarar stadsnät

Replik på artikeln "Det tar för lång tid" Dagens Industri 2017-07-07

(Referat) Källa: Dagens industri 2017-07-11, Jens Kärrman

Enligt Dagens Industri anser Telia, Telenor och Com Hem, "Det tar för lång tid" Dagens Industri 2017-07-07, att arbetet går för långsamt i stora delar av landet. Orsaken är att samarbetet med kommunerna haltar i mer än hälften av landets 290 kommuner. De tre operatörerna anser att att kommunerna gynnar de egna stadsnäten på bekostnad av privata aktörer.

Enligt artikeln från 11 juli ställer sig Mikael Ek, vd för branschorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen, frågande till kritiken. Vidare säger Mikael Ek att det finns några kommuner som kan förbättra sig, men det har inte den digniteten som den här kritiken ger sken av. "Det är ganska få", säger han.

Svenska Stadsnätsföreningen håller med om att det ibland tar för lång tid att få grävtillstånd, men menar att det snarare har att göra med högkonjunkturen i landet än att de privata operatörerna missgynnas. Vår upplevelse är att det är långt ifrån alla kommuner som mäktar med att ha fart i sina processer när man får in så många olika typer av ansökningar, säger Mikael Ek.

 

Länk till referat från artikeln: "Det tar för lång tid" Dagens Industri 2017-07-07