Digitaliseringscoacher sökes

RISE Acreo AB / Fiber Optic Valley tillsammans med FindIT bedriver ett projekt finansierat av Tillväxtverket i syfte att öka digitaliseringen av verksamheterna inom små- och medelstora företag verksamma inom industri och industrinära tjänster.

Nyhet från Fiber Optic Valley:

Inom ramen för projektet, KickStart Go Sydöstra Norrland, så ska anpassad coaching tillhandahållas till utvalda företag. Coaching ska ge företagen bättre möjligheter att genomföra sina egna utvalda aktiviteter för ökad digitalisering.

Vad söker vi?

RISE Acreo, Fiber Optic Valley och FindIT söker, via upphandling och anslutning till ramavtal, leverantörer med erfarenhet från olika typer av tjänster som via coachning kan hjälpa små och medelstora industriföretag att öka sin användning av digital teknik och utveckla sina verksamheter med hjälp av digitalisering.

Sista ansökningsdag är 24 november

Mer information hittar du här.