Efterfrågan på snabbt bredband fortsatt hög

Antalet abonnemang på snabbt bredband fortsätter att öka, liksom efterfrågan på tjänster som nås via nätet såsom iptv. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för första halvåret 2017. Ta del av materialet i PTS uppdaterade statistikportal.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Antalet abonnemang på snabbt bredband (hastigheter på 100Mbit/s eller mer) ökade med 31 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 2,4 miljoner.

Rapporten, som är baserad på statistik som PTS samlar in från operatörer, visar även att antalet abonnemang via fiber ökade med 18 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 2,16 miljoner. Fiberabonnemangen står för mer än hälften (58 %) av alla abonnemang på fast bredband och befäster därmed sin ställning som den vanligaste bredbandstekniken.

- För att nå de ambitiösa målen i regeringens bredbandsstrategi krävs bland annat fortsatt stark efterfrågan på höga bredbandshastigheter. Rapporten visar att vi i allt högre utsträckning vill ha snabbt bredband i hemmet samtidigt som vi använder allt mer data i mobiltelefoner, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.
Svenskar använder mer mobildata

Mängden data vi skickar via mobilnäten fortsätter att öka. Det genomsnittliga abonnemanget för mobilabonnemang konsumerade 3,6 Gbyte per månad, vilket är en ökning med 44 procent. Detta beror på att vi använder allt fler tjänster på mobilen.
Rapporten visar även

- Det fanns 2,8 miljoner fasta telefoni-abonnemang, vilket är en minskning med 15 procent, den största årliga minskningen hittills.

- I juni 2017 fanns det 2,8 miljoner digitala betal-tv-abonnemang (via kabel-tv nätet, satellit, marknät eller bredband) vilket är lika många som föregående år. Antalet abonnemang på iptv via fiber ökade med 20 procent till 955 000 och fiber är därmed den största digitala distributionsplattformen.
Statistik i nytt format

PTS statistikportal är uppdaterad med nya funktioner och ny design. Strukturen och sökfunktionaliteten är förbättrad. Nu är det också möjligt att sortera och strukturera informationen från Svensk telekommarknad både för visning på skärm och för export till exempelvis Excel-filer.

PTS statistikportal innehåller dataunderlaget till flera rapporter. Utöver Svensk telekommarknad även PTS individundersökning och PTS prisrapport. I portalen finns också data om mobiltäckning och bredband samt om den nordisk och baltiska marknaden (på engelska).

I portalen publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter för datan från Svensk telekommarknad.

Hela rapporten hittar du här.


Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är en av Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster, traditionella tv-tjänster, datakommunikationstjänster och svartfiber till slutkund och kanalisation.

För mer information:

Karin Fransén, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 57 81
Jennifer Sevallius, projektledare för statistikportalen, tfn: 073-644 55 91
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55