En halv miljon fler har på ett år fått tillgång till 100 Mbit/s

Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning som uppdaterades idag visar att tillgången till 100 Mbit/s ökar med 5 procent till 71 procent av befolkningen.

– På bara ett år har ytterligare en halv miljon människor i Sverige fått tillgång till fiber. Det är en hög utbyggnadstakt men vi måste upprätthålla den här takten och lite till för att nå målen i den nyligen fastställda bredbandsstrategin. Det är glädjande att se att Västerbottens och Gotlands län ligger i topp tillsammans med Stockholm, det är ett kvitto på vilka möjligheter ett starkt lokalt och regionalt engagemang skapar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson