Eskilstuna Energi och Miljö tar helhetsgrepp om fibernätet

I höstas sa Eskilstuna Energi och Miljö upp avtalet med Fibra, som driftat fibernätet i Eskilstuna sedan 2015. – Vi ser möjligheter till förbättringar för kunderna genom att ta ett helhetsgrepp om fiberaffären, säger Benny Larsson, chef för Nätmarknad.

Nyhet från Eskilstuna Energi och Miljö:

Avtalet med Fibra löper ut den 1 januari 2021. Men från och med den 1 april i år tar Eskilstuna Energi och Miljö över försäljning, marknadsföring och kundservice från Fibra.

Hur kommer kunderna att märka förändringen?

– Våra kunder som redan är anslutna till Fibra påverkas inte alls i det första skedet. Tjänsterna fortsätter att fungera som tidigare fram till den 1 januari 2021. De som vill bli kunder och ansluta sig till fiber är från och med den 1 april i år välkomna att vända sig direkt till oss, inte till Fibra som tidigare. På sikt tror vi att det kommer att upplevas som enklare att vi sköter helheten runt fiber, säger Benny Larsson.

Vad händer efter årsskiftet, när avtalet med Fibra löpt ut?

– Eskilstuna Energi och Miljö ska tillhandahålla fiber och anlita en extern kommunikationsoperatör för driften av nätet. Kommunikationsoperatören blir aktören som håller i plattformen för tjänsteleverantörerna, som i sin tur tillhandahåller internet och IPTV samt kapacitet till våra kunder.

Möjligheter till ökade intäkter

Eskilstuna kommun hade hösten 2019 en anslutningsgrad till fiber på 85 procent. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 2020. Visionen är ett helt uppkopplat samhälle år 2025.

– Här ser vi att det finns utrymme kvar för nyanslutningar. Det finns även ett ganska stort antal hushåll som är anslutna, men som inte har aktiverat sina anslutningar. Där ser vi också möjligheter till nya kunder och ökade intäkter. Även på företagssidan finns nya affärer att göra. Större lönsamhet är förstås gynnsamt både för bolaget Eskilstuna Energi och Miljö och i förlängningen Eskilstuna kommun, eftersom en del av vårt överskott går tillbaka till staden, säger Benny Larsson.

 

Eskilstuna fibernät – så funkar det

Eskilstuna Energi och Miljö äger fibernätet (även kallat stadsnätet) i Eskilstuna kommun, som är ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät för alla former av digital kommunikation, till exempel internet, telefoni, tv, film, musik, larmsignaler och mätutrustning.

Nätet knyter samman fastigheter, villaområden, myndigheter och anläggningar i hela kommunen.
Eskilstuna fibernät drivs sedan 2015 av det regionalt samägda bolaget Fibra. Nu är avtalet med Fibra uppsagt. Efter årsskiftet 2020/2021 kommer Eskilstuna Energi och Miljö att driva fibernätet tillsammans med en extern kommunikationsoperatör.

 

Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör ansvarar för den dagliga driften av nätet samt fyller nätet med tjänster. Fibra fortsätter att vara kommunikationsoperatör till årsskiftet 2020/2021.

 

För ytterligare information, kontakta:

Benny Larsson, chef Nätmarknad, 016-10 65 50.