Falsk information om Övik Energis fibernätutbyggnad

Flera blivande kunder har hört av sig till oss och berättar att de blivit uppringda eller fått personliga besök av andra fiberaktörer med budskap om att Övik Energi inte kommer att bygga fibernät till deras fastighet. Vi ber våra kommuninvånare att kontakta oss för korrekt information om hur fibernätutbyggnaden fortskrider.

Pressmeddelande från Övik Energi:

Senaste information om status för ditt område hittar du på din områdessida i fiberportalen, ovikenergi.se/fibernat
Har du funderingar kontakta vår försäljning på 0660-789 03