Fiber- och 4G-nät är nu basen för vår användning av bredband och telefoni

Bredband och telefoni via äldre tekniker fortsätter minska kraftigt. Bredband via kopparnätet (xDSL) och traditionell fast telefoni via samma nät väljs bort av konsumenterna till förmån för snabbt bredband via fiber och telefoni via mobilnäten. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för 2019.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

4G-näten dominerar den mobila kommunikationen
Antalet mobilabonnemang ligger kvar på cirka 14,5 miljoner under 2019. Det har skett en dramatisk ökning av samtalstrafik i 4G-näten som nu förmedlar nära hälften av all samtalstrafik. För första gången förmedlar 4G-näten fler minuter än 3Gnäten samtidigt som trafiken i 3G- och GSM-näten minskar.

Datatrafiken i mobilnäten ökade med 26 procent, vilket är något lägre än ökningen under 2018. Ökningen är störst för mobilabonnemang med endast data.

Fiberabonnemangen fortsatte att öka

Det fanns 4 miljoner abonnemang på fast bredband 2019, vilket motsvarar en ökning med 2 procent. Abonnemangen via fiber stod för 2,9 miljoner av dessa, vilket är en ökning med 9 procent. Det fanns 500 000 bredbandsabonnemang via kopparnätet (xDSL), vilket är en minskning med 23 procent. 

Nära åtta av tio av abonnemangen på fast bredband hade 100 Mbit/s eller mer vid årsskiftet.

Snabb minskning av fast telefoni
Det fanns vid årsskiftet 1,8 miljoner abonnemang för fast telefoni, en minskning med 19 procent. Såväl abonnemangen på ip-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade. På tio år har de traditionella fasta abonnemangen minskat från nära tre miljoner till knappt 400 000. De 4,6 miljarder trafikminuter som ringdes i de fasta näten kan jämföras med 36,3 miljarder trafikminuter i mobilnäten under 2019.

- Rapporten visar att trenden fortsätter mot att bredband via kopparnätet (xDSL) och traditionell fast telefoni väljs bort av konsumenterna till förmån för snabbt bredband via fiber och telefoni via mobilnäten, säger Kristian Viidas, chef för analysavdelningen.

Svagt minskade intäkter

Under 2019 var intäkterna för tjänster inom telefoni, bredband och datakommunikation drygt 50,5 miljarder kronor, vilket är 1 procent lägre än föregående år. Minskade intäkter inom fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt bredband kompenseras av att intäkterna inom fast bredband ökade.

 

Mer information
Karin Fransén, marknadsanalytiker på analysavdelningen, 073-644 57 81
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om Svensk telekommarknad
Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), telefoni (fast och mobil) och traditionella tv-tjänster.

Svensk telekommarknad finns tillgänglig på PTS statistikportal, statistik.pts.se. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

PTS har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att årligen samla in och publicera marknadsdata. Underlaget används i PTS analysarbete inom myndighetens ansvarsområden.