Fiberpionjären Vingåker visar vägen när Sveriges landsbygd digitaliseras

Vingåkers och IP-Onlys pilotsamarbete har inneburit att kommunen är en av de offensivaste i Sverige vad gäller fibernät. Med detta väntas man slå regeringens bredbandsmål, vilket i praktiken innebär en mer levande landsbygd och ökad livskvalitet. – Vi är inte längre en avbefolkningsort, som tidigare, utan ser snarare en inflyttning, säger Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåkers kommun.

Pressmeddelande från IP-Only: För drygt två år sedan tecknade Vingåkers kommun och fiberoperatören IP-Only ett samverkansavtal om fiberutbyggnad. Avtalet innebar att samtliga hushåll skulle erbjudas möjlighet att teckna avtal om fiberanslutning under 2016. Detta har nu genomförts. Samtliga cirka 4 000 hushåll har kontaktats med förslag. Med detta väntas kommunen – med marginal – slå regeringens bredbandsmål där 95 procent av svenska hushållen sägs ska ha fiberanslutning till och med år 2020.

– Fibernätet betyder oerhört mycket för bygden – såväl för livskvaliteten, servicen som ekonomin. Vi är inte längre en avbefolkningsort, som tidigare, utan ser snarare en inflyttning. Det goda samarbetet mellan kommunen och IP-Only har gjort detta möjligt snabbare än någon kunnat ana, säger Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåkers kommun.

Under 2016 genomfördes första byggnationen i Vingåker, vilket innebär att nästan 2 000 hushåll redan i dag har fiberanslutning. Utöver utbyggnaden har Vingåkers kommun och IP-Only fokuserat på utbildning.

– Vi har erbjudit 25 studiecirklar om internet och datoranvändning till medborgarna. Dessa blev snabbt fullbokade, och har varit mycket uppskattade, säger Regina Westas Stedt.

IP-Only ser kombinationen av samarbetet med kommunen och utbildning till medborgarna som en starkt bidragande faktor till att Vingåker i dag är ett föredöme när Sveriges landsbygd nu digitaliseras.

– Många står tyvärr utanför digitaliseringen. Att bygga fibernät är ett sätt att minska det digitala utanförskapet, men det räcker inte. Internet blir allt mer samhällsviktigt, inte minst med tanke på de allt fler e-hälsolösningarna, och då måste även kunskapen om tekniken och dess möjligheter öka. Våra studiecirklar är ett sätt att nå dit, säger Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen på IP-Only.

För ytterligare information
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se