Fibra satsar stort i Eskilstuna – bygger ut fibernätet till över 2000 hushåll.

Anslut dig till stadsnätet du redan äger! I Eskilstuna pågår just nu en omfattande utbyggnation av det kommunägda stadsnätet som drivs av Fibra AB. Ett byggbeslut är taget och arbetet med att bygga ut och erbjuda stadsnätet till över 2000 hushåll är redan påbörjat och planeras att vara genomfört under sommaren 2018.

Pressmeddelande från Fibra:

Utbyggnationen är ett viktigt steg närmare det mål som Eskilstuna Kommun har gällande antal ansluta hushåll i kommunen och handlar i slutändan om att säkra tillgången av bredband för samtliga invånare. Utbyggnationen gäller ca 20 bostadsområden i Eskilstuna, t ex Mesta, Djurgården, Borsökna och Mälby.

Du hittar alla områden på www.fibra.se/anslut/utbyggnationer/

"Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Eskilstunaborna en anslutning till Stadsnätet som har det största urvalet av tjänsteleverantörer på marknaden. Med kommunen som ägare kan kunderna känna sig trygga med att vi finns kvar på den lokala marknaden/arenan och är tillgängliga om problem skulle uppstå." Benny Larsson. Stadsnätschef, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö


"Responsen har varit mycket positiv i Eskilstuna på vårt erbjudande och många kunder ser fördelarna med en långsiktig trygg leverantör av ett öppet stadsnät. Det känns roligt och inspirerande att kunna bidra till utbyggnaden av bredband inom Eskilstuna kommun. Utbyggnaden handlar inte bara om teknik utan är också en demokratisk fråga i det längre perspektivet" Jonas Rigner, VD Fibra AB

Eskilstuna Stadsnät
Eskilstuna Stadsnät är ett fibernät med mycket hög kapacitet som knyter samman fastigheter, villaområden, myndigheter och anläggningar i hela stadsbygden till ett nätverk.

Stadsnätet ägs av det kommunala bolaget Eskilstuna Energi & Miljö och drivs av det regionalt samägda bolaget Fibra.
Stadsnätet är ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät för alla former av digital kommunikation, till exempel internet, telefoni, TV, film, musik, larmsignaler och mätutrustning.

Fibra driver och utvecklar stadsnäten i Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar, Arboga och Strängnäs på uppdrag av nätägarna Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Miljö, Arboga Kommun, Hallstahammars Kommun och SEVAB Strängnäs Energi. Vi ägs gemensamt av nätägarna och finns till för att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra nätet snabbare, och för att främja konkurrensen och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är ett av världens bästa och mest använda bredbandsnät - och att det bidrar till att göra livet bättre för regionens invånare.