Bredbandsforum: Fler måste prioritera landsbygden

Det finns många utmaningar på vägen till att nå regeringens mål om bredband till alla – framför allt på landsbygden. Relativt få människor ska dela på kostnaderna för utbyggnaden, och det kan vara långt till befintliga noder och nät. Bredbandsforums Landsbygdsgrupp har under hösten och vintern identifierat de utmaningar som fördröjer utbyggnaden. Slutsatsen är att fler aktörer behöver prioritera landsbygden tydligare i frågor om bredbandsutbyggnad. Särskilt viktigt är det offentliga ledarskapet – på lokal, regional, och nationell nivå. Gruppen har nu lämnat ett antal förslag fördelat på fyra områden, som visar hur olika aktörer bättre kan underlätta för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att regeringen bör ge tydligare direktiv till regionerna, till exempel vad gäller kartläggning av situationen på landsbygden, och att tydliggöra uppdraget kring samverkan. Regeringen bör också ge flera statliga myndigheter och bolag tydligare uppdrag och direktiv i syfte att underlätta för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Arbetsgruppen anser också att kommunerna är en nyckelaktör och föreslår bland annat att alla kommuner bör placera en bredbandskoordinator i den kommunala förvaltningen, med tydligt mandat och ett tydligt uppdrag. Vid sidan av marknadens investeringar är också en offentlig finansiering en viktig katalysator som skapar initiativ till investeringar på landsbygden, och det är mycket viktigt att de resurser som finns går dit de kan göra mest nytta.

 

Mikael Ek, VD för Svenska Stadsnätsföreningen och ledamot i Bredbandsforums styrgrupp, har varit ordförande för arbetsgruppen som idag slutrapporterat sitt uppdrag.

 

–         Bredbandsutbyggnaden på landsbygden är den tuffaste utmaningen vi står inför om vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål. En förutsättning för att lyckas är ökat samarbete mellan marknadens aktörer och hela det offentliga Sverige – på alla nivåer. Det gäller nu att alla inblandade kavlar upp ärmarna och bidrar i arbetet med att nå ut med snabbt bredband till alla.

Läs arbetsgruppens slutrapport på Bredbandsforums webbplats: www.bredbandsforum.se