Fler har tillgång till fiber i Sverige än i grannländerna

Tillgången till bredband via fiber är större i Sverige jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum. Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna, som Post- och telestyrelsen presenterar idag. Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2017.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Tillgången till bredband via fiber är högre för hushållen i Sverige än i övriga länder i jämförelsen, 84 procent På andra och tredje plats kommer Island med 69 procent och Estland med 65 procent. Uppgifterna avser hushåll som är fiberanslutna eller har fiber i sin absoluta närhet ("homes passed"), utom för Island där siffrorna endast avser fiberanslutna hushåll. Danmark är det land med störst tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit/s, 91 procent. Sverige kommer på andra plats med 87 procent.

Sverige har betydligt fler abonnemang med hastigheter på minst 100 Mbit/s än de andra länderna i Norden och Baltikum. Island kommer på andra plats. I samtliga länder stiger antalet snabba abonnemang. Vad gäller det sammanlagda antalet bredbandsabonnemang via fiber och kabel-tv ligger Sverige och Norge i topp med 0,31 respektive 0,29 abonnemang per capita. Strax efter följer Danmark och Finland. Fiber och kabel-tv-nät är i dagsläget de accesstekniker som kan ge hastigheter på 1 Gbit/s.

Mängden datatrafik i mobila nät fortsätter öka i alla länder. Finland ligger klart högst med en genomsnittlig användning på nästan 24 Gbyte i månaden per capita. Övriga länder i jämförelsen ligger alla under 10 Gbyte per månad.

I Sverige och Lettland talas det mer i mobiltelefon än i övriga länder. Antalet mobilminuter per capita per månad ökar i Sverige och Estland, i resterande länder stagnerar utvecklingen.

- Länderna i jämförelsen har mycket gemensamt och våra marknader ser liknande ut. Vi har ett väl fungerande samarbete som gynnar oss i det internationella arbetet. Vid vårt senaste möte enades vi om ett ökat fokus på framtidsfrågor som digitalisering, 5G och AI (artificiell intelligens), säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Ta del av rapporten här.

 

Statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad av PTS motsvarighet i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic-Baltic Working Group on Statistics and Definitions, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.