Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum. Sverige ligger även långt över genomsnittet i Europa. Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen presenterar idag. Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2016.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:


I Sverige har var femte person ett bredbandsabonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer medan övriga nordiska och baltiska länder ligger ganska långt efter. Det land som ligger tvåa i sammanställningen är Island där var sjätte person har ett sådant abonnemang. Genomsnittet inom EU ligger på att var tjugonde person har ett bredbandsabonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer.

- I de flesta nordiska och baltiska länderna är snabbt bredband mycket efterfrågat, generellt sett vanligare än i EU. säger Karin Fransén, marknadsanalytiker på PTS. Vi svenskar är ofta tidiga med att använda nya tjänster som kräver hög datahastighet, till exempel tjänster för rörlig bild.

Även på bredbandsabonnemang med snabb uppströmshastighet som klarar 100 Mbit/s ligger Sverige i topp och här ligger Island på nästan samma nivå. Antalet fasta bredbandabonnemang med en uppladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer uppgick till 1,1 miljoner i Sverige.

 
Svenskarna på topp även på M2M

M2M är till exempel maskiner som kommunicerar med andra maskiner (här avses de som använder mobilnummer och telematiknummer). Antalet abonnemang på tjänster för M2M uppgick till 8,7 miljoner 2016. Det motsvara att det finns nästa lika många M2M abonnemang som befolkningen i Sverige. Sverige ligger därmed på en delad plats i topp tillsammans med Lettland.

 

Mobildata fortsätter att öka över allt

I samtliga länder i sammanställningen ökade mängden data som överförs i mobilnäten. I Finland konsumeras det mest med 16 Gbyte per person och månad. Sverige ligger på delad tredjeplats med drygt 5 Gbyte per person och månad.

Samtliga siffror ovan inkluderar både privat- och företagskunders abonnemang och förbrukning.

 
För mer information:

Karin Fransén, marknadsanalytiker, telefon: 073-644 57 81
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

 

Bakgrund

Statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad av PTS motsvarighet i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic-Baltic Working Group on Statistics and Definitions, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.