Förändrad omvärld ökar trycket på telekombranschen

Regeringens ändrade inriktning i försvarsfrågan påverkar även Post- och telestyrelsen. I januari gick myndigheten ut med en Utbildnings- och övningsstrategi där de skriver: "Digitaliseringen av samhället är en stark, tydlig och viktig samhällstrend. Förväntningarna på bra täckning – överallt och hela tiden – både gällande internet- och telefonitjänster, är därför mycket höga och fortsätter att öka. Dessutom har det säkerhetspolitiska landskapet förändrats snabbt. Som ett led i detta har regeringen beslutat att återuppta arbetet med försvarsplanering (civilt och militärt försvar)."

Som ett led i detta arbete genomför myndigheten ett planeringsarbete och en del i detta är övningen Telö17 som genomförs i etapper under 2017. Syftet är att utbilda aktörer inom telekom gällande civilt försvar för att sedan genomföra en övning med fokus på höjd beredskap.

¬- Vi på PTS har växlat upp arbetet med de här frågorna under det senaste året. Regeringen har gett myndigheter planeringsanvisningar inför arbetet med civilt försvar och det är delar av det arbetet som aktörer i telekombranschen nu börjar märka av i form av exempelvis inbjudningar till höstens övning, Telö17, säger Annica Bergman, chef för nätsäkerhetsavdelningen på PTS.

Arbetet med att se över beredskapen hos branschens aktörer fortsätter också efter Telö17 då det finns uppsatta mål som ska uppnås innan utgången av 2020. Annica Bergman uppmanar också stadsnäten och övriga aktörer på marknaden att själva börja fundera på sin beredskap.

- Ett första steg är att leva upp till de föreskrifter som PTS utfärdat gällande driftsäkerhet och integritet, det ger en grund att stå på inför fortsatt arbetet, säger Annica Bergman.
PTS utbildnings och övningsstrategi åren 2017-2021 hittar du här: