Foresite Group och COS Systems erbjuder Open Access-nätverk i USA

Foresite Group och COS Systems inleder partnerskap för att hjälpa amerikanska städer att bygga egna fibernätverk. Med en unik metod som bygger på att involvera de boende och samla in realtidsdata skapas en efterfrågestyrd utbyggnadsplan. Därefter byggs nätverket enligt den svenska Open Access-modellen, vilket innebär att flera leverantörer samtidigt erbjuder slutkunderna Internet och relaterade tjänster. COS Systems, företaget bakom plattformen COS Service Zones, som används för att samla in intresse för bredband och Open Access-plattformen COS Business Engine, har levererat mjukvarulösningar till den svenska stadsnätsmarknaden i ett decennium och i USA sedan 2013.

Pressmeddelande från COS Systems:

"I ett Open Access-nätverk så ansluts alla fastigheter till en gemensam fiberinfrastruktur där driften sköts av en neutral kommunikationsoperatör som bjuder in tjänsteleverantörer att på lika villkor sälja tjänster. Slutkunderna väljer sina leverantörer och tjänster i den webbportal som medföljer vår plattform COS Business Engine, lika enkelt som man köper appar på Appstore. Kundernas valfrihet gör att marknads-krafterna driver ned priserna samtidigt som kvaliteten höjs. Vid nybyggnad är dock den stora risken att nätet byggs där efterfrågan inte är tillräckligt stor. Detta löser COS Service Zones genom att området som ska byggas delas in i mindre fokusområden med anslutningsmål de boende får hjälpas åt att nå," säger Isak Finér, CMO på COS Systems.

Foresite Group, specialister på planering och design av bredbandsnät har utvecklat ett heltäckande erbjudande för amerikanska samhällen som planerar att bygga fibernätverk. Det sträcker sig från ax till limpa och inleds med en initial marknadsanalys för att resultera i ett fullt driftsatt Open Access-nät.

"Vi är stolta över att vara innovativa och ha en annorlunda syn på bredband än många andra. Vi anser att det krävs mer än en förstudie baserad på antaganden och historiska data för att föra bredbandsprojekt framåt och med COS Systems kan vi nå mållinjen snabbare. Vår modell bygger på insamlande och analys av data i realtid för att sammanställa alla kostnader och framtida intäkter, vilket gör oss starkare än våra konkurrenter. Att vi bygger Open Access-nätverk innebär att bredbandet blir vad det alltid bör vara – en samhällsinfrastruktur öppen för alla. COS Systems har byggt produkter för den här modellen sedan det bara var en intressant diskussionspunkt här i USA, vilket gör dem till en perfekt partner," säger Brian Snider, Network Design Practice Area Leader på Foresite Group.

"Trots att Sverige är ett relativt litet land, så har vi närmare 200 framgångsrika stadsnät som drivs med en Open Access-modell. Att städerna drivit på bredbands¬utbyggnaden har resulterat i att Sverige tidigt nådde en topposition inom höghastighetsbredband i världen och därmed framväxten av företag inom framtidsbranscher beroende av Internet. Det är fantastiskt att arbeta med en partner som Foresite Group för att återupprepa denna framgångssaga i USA," säger Björn Wännman, Manager Partnerships and Strategic Accounts på COS Systems.

Utbyggnaden av stadsnät i USA har varit trevande, men detta är snabbt på väg att ändras i takt med att lokalpolitiker inser hur kritisk tillgången till bredband är. Internet är idag lika viktigt som el, vatten och vägar och bör betraktas på samma sätt.

"Vi har sett hur intresset bland städer för att bygga egna fibernät vuxit kraftigt de sista åren och vi är otroligt entusiastiska över att ha utvecklat vårt heltäckande erbjudande ihop med COS och deras produktportfölj nu när marknaden tar fart. Vi är fast beslutade om att hjälpa till att koppla upp USA och med vår datadrivna metodik når vi snabbare målet med framgångsrika stadsnät," tillägger Snider.

Om COS Systems
COS Systems är en globalt verksam leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och sköta driften av moderna bredbandsnät. COS Systems utgår från kundbehov och utvecklar innovativa mjukvarulösningar som effektiviserar den dagliga driften, bidrar till ökad försäljning och nöjdare kunder. COS Systems expanderar ständigt och har hittills sina kunder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien. Läs mer om COS Systems på www.cossystems.com

Om Foresite Group
Foresite Group Inc. är en amerikansk multidisciplinär ingenjörsfirma som utför design, planering och projektledning inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Foresites process bygger på tvärfunktionellt samarbete och resultatet är kreativa produkter och lösningar för våra kunder. Foresite Group har kontor i Peachtree Corners, Georgia; Auburn and Birmingham, Alabama; Tampa, Florida; Austin och Dallas, Texas; Broomfield, Colorado; New Orleans, Louisiana; Washington, D.C.; Independence, Ohio; Knoxville och Nashville, Tennessee; Bothell, Washington. Läs mer om Foresite Group och alla deras affärsområden på www.fg-inc.net.

För ytterligare information, kontakta:

Isak Finér
CMO
COS Systems
0737-51 99 38
Isak.finer@cossystems.com
www.cossystems.com

Brian Snider
Network Design Practice Area Leader
Foresite Group
+1 (334) 714-1439
bsnider@fg-inc.net
www.fg-inc.net