Förhandsprövningen inför höstens spektrumauktioner inleds

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS inför auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Nu inleds den förhandsprövning som avgör vilken eller vilka sökande som blir godkända att delta i auktionerna.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Den 30 juni var sista dagen för att lämna in ansökan om att delta i auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Eftersom en eller flera ansökningar har inkommit vidtar nu en förhandsprövning i form av ett samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, där myndigheterna granskar det underlag som lämnats in. Syftet med förhandsprövningen är att radioanvändningen enligt tillstånden i banden inte ska orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Den 20 oktober 2020 avser PTS meddela vilken eller vilka budgivare som godkänts för att delta i auktionerna. Auktionerna är planerade att starta den 10 november.

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige. Tilldelningen är även central för att Sverige ska ligga långt fram i 5G-utvecklingen. Läs mer om tilldelningen här.