Fortsatt stöd till regionala bredbandskoordinatorer

För att främja utbyggnaden av bredband beslutar regeringen att erbjuda Sveriges regioner och Gotlands kommun fortsatt stöd för att upprätthålla funktionen regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. Post- och telestyrelsen (PTS) får samtidigt i uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att främja tillgången till bredband.

Nyhet från Infrastrukturdepartementet: 

- Utbyggnaden av bredband ska fortsätta i hela landet. De regionala bredbandskoordinatorerna har en nyckelroll i att uppnå bredbandsmålen och bidra till en effektiv utbyggnad, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Bredbandskoordinatorerna har en viktig funktion i arbetet med att identifiera hinder för utbyggnad, analysera möjliga lösningar och bidra till en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller i utbyggnaden.

Regeringen beslutar därför att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. För ändamålet beviljar regeringen årligen 2021–2025 upp till 857 000 kronor per region. Regeringen har beräknat att 21 miljoner kronor ska avsättas för satsningen på de regionala bredbandskoordinatorerna 2021 och 2022 och 15 miljoner kronor från och med 2023. Beslut om medel för 2022–2025 fattas årligen efter riksdagens beslut om budgetpropositionen.

PTS får också i uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna. PTS ska bland annat ge vägledning i bredbandskoordinatorernas arbete, ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och förse koordinatorerna med ett samverkansnätverk och främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad.

 

Presskontakt 

Fredrik Persson 
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel): 08-405 10 00
Mobil: 073-072 81 36
E-post till Fredrik Persson