Forum för bredbandsutbyggnad i hela landet

Regeringen har beslutat om fortsatt arbete för Bredbandsforum under perioden 2021–2025. Forumet leds av Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Nyhet från Infrastrukturdepartementet:

- Bredbandsforum har en viktig funktion i regeringens arbete med 2025-målet, bredband i världsklass i hela landet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Bredbandsforum förbättrar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden, genom att underlätta dialogen mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Forumet ska ge regeringen och medverkande aktörer idéer och förslag som främjar effektiv och säker digital infrastruktur i hela Sverige. Forumet ska bidra till att regeringens bredbandsmål och de riksdagsbundna målen för digitaliseringspolitiken kan uppnås.

Bredbandsforum har funnits sedan 2010. I november 2014 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet. Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2015 i rapporten Samverkan för bredband i hela landet. Utvärderingen visar att forumet i huvudsak varit inriktat på frågor som är väsentliga för bredbandsutbyggnaden. Statskontoret konstaterar att verksamheten sammantaget har bidragit till att förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden i hela landet.

Regeringen har också gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband.

 

Presskontakt 

Fredrik Persson 
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel): 08-405 10 00
Mobil: 073-072 81 36
E-post till Fredrik Persson