Fyra sökande godkända att delta som budgivare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu prövat ansökningarna till de kommande spektrumauktionerna, som förväntas vara centrala för 5G-utvecklingen i Sverige. Auktionerna inleds den 10 november.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom har samtliga godkänts som budgivare i PTS auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. PTS tilldelningsprocess fortsätter därmed enligt plan. Auktionen för 3,5 GHz-bandet är planerad att starta den 10 november. Sammantaget beräknas auktionerna pågå i ca 10 arbetsdagar, men kan komma att ta längre tid.

- Jag är mycket glad över att vi fått fyra godkända budgivare i auktionerna, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS. Detta borgar för en god konkurrens, snabb utbyggnad och god tjänsteutveckling. Att 5G-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället. Vårt nära samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inför prövningen av sökande och tillståndsvillkor syftar till att säkerställa detta.

Villkor för att skydda Sveriges säkerhet

Förutom en formell prövning av att ansökningarna är kompletta och korrekta har en förhandsprövning genomförts i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, i enlighet med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2020. Syftet är att säkerställa att radioanvändningen inte riskerar att skada Sveriges säkerhet.

De sökande har i samband med sin ansökan lämnat in underlag som beskriver till exempel ägarförhållanden och den planerade verksamheten utifrån ett antal principer som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tagit fram. För att omhänderta Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens bedömningar har PTS formulerat tillståndsvillkor som syftar till att skydda Sveriges säkerhet.

Villkoren innebär bland annat att:

  • Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.
  • Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.
  • Om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Centrala funktioner innebär i dessa fall radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och kärnnät), kärnnät (med funktioner för bl. a. tjänsteproduktion, kunddata och fakturering) och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

Ta del av PTS beslut om godkända budgivare och nya tillståndsvillkor

 

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28

PTS presstjänst: 08-678 55 55

 

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och för utveckling av sakernas internet i Sverige. Tilldelningen förväntas vara central för den svenska 5G-utvecklingen. Läs mer om tilldelningen på pts.se/3500mhz.