Halmstads stadsnät byter produktionssystem

När Halmstads stadsnät AB ska byta produktionssystem väljer de att göra det i samarbete med Netadmin och Fiberdata. Samarbetet innebär leverans, implementation och systemsupport.

Halmstads stadsnäts utmaning var deras behov av att hitta ett verksamhetsövergripande system, utan att ge avkall på precisionen i de olika system som används idag. De behövde en gemensam plattform för att knyta ihop de olika funktioner som krävs för att driva och utveckla ett stadsnät, från utbyggnad och kundhantering till drift och fakturering.

"Vi går nu in i en mer strukturerad fas av vår utveckling och vi behöver ett väletablerat system för att fortsätta stärka våra produkter och produktleveranser. Efter att noga ha jämfört de system som finns på marknaden så valde vi Netadmin och vi vet att det kommer att vara ett bra produktionssystem för oss i den utveckling som vi befinner oss i nu", säger Henrik Johansson, Nätchef på Halmstads stadsnät.

Ett systemskifte av denna kaliber kräver noggranna förberedelser och ett gediget kunnande. Båda delarna finns hos Fiberdata, som kommer att arbeta med implementeringen och integrationen av Netadmins system för att göra övergången så smidig som möjligt för både Halmstads stadsnät, tjänsteleverantörer och deras kunder. Fiberdata kommer också att vara de som framgent ombesörjer systemsupporten av Netadmin.

"Vi ser stora fördelar med att Fiberdata har gått in som systemintegratör. Deras långa erfarenhet av att samarbeta med stadsnät ser vi som en klar styrka", säger Henrik Johansson.
Fiberdata, som är en del av Transtema Group AB, tycker naturligtvis att det är ett både roligt och spännande uppdrag, att tillsammans med Netadmin implementera ett nytt system för Halmstads stadsnät.

"Att Halmstads stadsnät väljer vårt system visar på bredden och styrkan med vår produkt. Det är glädjande att Fiberdata kommer att agera systemintegratör då de har en gedigen kunskap inom området som både Halmstad och vi gynnas av", säger Stefan Asplund, CTO hos Netadmin.

P-A Lindkvist, CTO på Fiberdata håller med.
"Med många års erfarenhet av Netadmin vet jag vilka fantastiska möjligheter som finns där." Sedan september i år har Fiberdata och Netadmin ingått ett både långsiktigt och strategiskt samarbete. "Vi kompletterar varandra på ett sätt som gör det möjligt att erbjuda liknande helhetslösningar till nätägare och operatörer. Men först ut är nu Halmstads stadsnät där vi är i uppstartsfasen", avslutar P-A. "Det blir en spännande vinter."