Icotera lanserar skräddarsydda fiberlösningar för Sverigesmarknaden

Icotera, en ledande leverantör av innovativa optiska fiber-CPE och Smart Home-lösningar för fibernätverk (FTTH) presenterar en serie nya produkter särskilt framtagna för den svenska FTTH marknaden, i nära samarbete med svenska operatörer. Produkterna har försetts med ny funktionalitet som erbjuder en förbättrad upplevelse för slutanvändare, och säkrare, stabilare och mer lättövervakad drift för operatörens perspektiv.

Pressmeddelande från Icotera:

Icotera är grundat i Danmark där även huvudkontoret finns. Man har under de senaste åren byggt en stark närvaro på den mångsidiga FTTH-marknaden i norra Europa. Icoteras skräddarsydda gatewaylösningar skapar idag värden för stadsnätsoperatörer i olika delar av Sverige. I samband med SSNF-mässan i Jönköping den 20-22 mars visas nu en ny produktgeneration upp, framtagen i nära samarbete med svenska operatörer.

"Dagens nätverksinfrastrukturer har blivit extremt komplexa, vilket blir extra tydligt med open access-nät där man inte har kontroll på hela nätet. De vägar trafiken tar mellan tjänstleverantören och hemmet via olika nätsegment och noder är ofta långt ifrån den strukturerade karta man ritar upp i planläggningen. Det gör det svårare att säkra kvaliteten i nätverket, förebygga driftstörningar och identifiera och agera på problem som slutkunden upplever", säger Tom Andersen, svensk landschef på Icotera.

Den nya generation produkter är Layer 2-switchar för heminstallation, modeller med fixed Optics och med eller utan CATV, i6401 och i6405, samt den helt nya SFP-varianten i6407 med 4 eller 5 LAN-portar. Icoteras affärs- och utvecklingsmodell bygger på tät "co-creation", det vill säga att produkterna kravställs och byggs i nära samarbete med kunderna. Icoteras experter har bland annat besökt och genomfört djupintervjuer med ett stort antal svenska fiberoperatörer för att få full klarhet i deras behov och utmaningar.

Funktionerna som speciellt efterfrågas av svenska operatörer är verktyg för att få en bättre överblick över och identifiera felkällor – både återkommande mindre störningar i tjänstleveransen och större fel där hela uppkopplingen bryts. På grund av den svenska modellen för fibermarknaden där operatörer och tjänsteleverantörer är separerade är det svårt att identifiera och hantera fel effektivt. Frågan bollas ofta fram och tillbaka mellan slutanvändare, tjänsteleverantör och nätoperatör vilket ökar trycket på kundservice, skapar irritation hos slutanvändarna och förlänger responstiden.

"När det gäller sporadiska störningar är det med dagens lösningar väldigt svårt att analysera dem, på grund av att en störning kanske uppstår en kort period då och då för att sedan vara borta en stund och därefter kanske uppstå på nytt. När man når fram till internetleverantörens kundtjänst är problemet redan borta och man vet inte när det uppstår på nytt. Det måste finnas en historik av leverans för att åtgärda det. Idag måste operatören skicka en tekniker för att ta ett 'långtids-EKG' på nätverksleveransen. Det är ett av de problem vår lösning tar bort", säger Tom Andersen.

Icoteras lösning heter Omnes Analytics – en kraftfull uppsättning analysverktyg som monitorerar trafiken löpande och kan ge konkret information kring tillfälliga och återkommande störningar, för snabb och effektiv felsökning. Av integritetsskäl är funktionen frånkopplad som default men kan enkelt sättas igång av operatören i samråd med kunden för övervakning på distans, i stället för att skicka ut en tekniker till berörda kunder. Man kan också simulera kundutrustning med egen MAC-adress och DHCP-val för att testa trafiken, och analysera vilken prestanda som nätverkskabeln i hemmet ger.

För nätverksfel som påverkar ett eller flera hushåll är Icoteras produkter även kompatibla med ett flertal OSS/BSS-system som kan förmedla uppdaterad information om störningarna för att användare inte ska behöva vända sig till kundservice i onödan – samt få uppgifter om var felet ligger och vem som är bäst lämpad att svara.

"Vårt mål är samma som operatörernas, tjänsteleverantörernas och användarnas. Vi vill skapa en bättre användarupplevelse, minska tiden för åtgärd vid driftsstörningar och avlasta kundservice för att resurserna och tiden ska kunna läggas på att utveckla och förbättra nät och tjänster i stället för att felsöka. De nya produkterna möjliggör allt detta till en låg totalkostnad", säger Tom Andersen.

Icoteras produkter och det värde man erbjuder FTTH-operatörer baseras på fyra hörnstenar. En filosofi och praktisk tillämpning av co-creation gör att produkterna kan anpassas för unika behov och bidrar till djupa och ömsesidigt givande relationer till kunderna. Icoteras produkter är skapade för att uppnå låg TCO genom att eliminera dolda kostnader och lägga fokus på tillförlitlighet och enkel installation. För att möjliggöra största möjliga upptid erbjuder Icotera ett dedikerat supportteam dygnet runt med lokal närvaro. Slutligen innebär Icoteras förståelse för slutkundens krav och hängivenhet till öppna standarder och framtidssäker teknologi att man även kan erbjuda värdeskapande tjänster som exempelvis en molnbaserad Smart Home-plattform, som både ökar kundnöjdheten, levererar förbättrad effektivitet och möjliggör för nya intäkter till operatörerna.