Inspirerande startträff för Sakernas Stadsnät i Stockholm!

Den 14 juni anordnades en startträff för tjänsteplattformen "Sakernas Stadsnät". Deltog gjorde 15 ledande svenska stadsnät samt bl.a. Kalejdo Bredband AB, Indentive AB, CTS Northern Europe AB och Microsoft AB.

Pressmeddelande från Kalejdo: 2016‐06‐23

Inspirerande startträff för Sakernas Stadsnät i Stockholm!

Den 14 juni anordnades en startträff för tjänsteplattformen ”Sakernas Stadsnät”. Deltog gjorde 15 ledande svenska stadsnät samt bl.a. Kalejdo Bredband AB, Indentive AB, CTS Northern Europe AB och Microsoft AB.

 

"Sakernas Stadsnät" anspelar på det mer och mer etablerade uttrycket "Internet of Things" (IoT) och erbjuder ett nytt sätt att distribuera och marknadsföra IoT‐tjänster via stadsnäten i Sverige. Det unika med Sakernas Stadsnät är att man möjliggör denna nya typ av professionella tjänster baserat på:

  • de fibernät som stadsnäten byggt för kommunikationen, vilket ger en mycket robust och säker hantering av data;
  • en mycket säker serverlösning som bas;
  • en teknisk arkitektur i lösningen som ger möjlighet till redundans avseende både logik, strömförsörjning och uppkoppling mellan slutanvändare och server.

Tjänsteplattformen är en öppen plattform som gör det möjligt för flera tjänsteleverantörer att erbjuda olika tjänster parallellt, exempelvis säkerhetstjänster, såsom fukt‐ inbrotts‐ och brandlarm, omsorgstjänster av e‐hälsotyp samt komfort och hållbarhetstjänster relaterade till energiförbrukning och hur denna kan minskas genom konkreta förslag på åtgärder mm.

Hittills har fem tjänsteleverantörer anslutit sig och förväntningen är att ytterligare ett antal tillkommer under de kommande månaderna. Tjänsteleverantörer som önskar nå ut med sina tjänster genom "Sakernas Stadsnät" kan ansluta sig efter certifiering av sina tjänster.

 

Under startträffen diskuterades tekniska och kommersiella förutsättningar för projektet och parterna överenskom om att snarast teckna nödvändiga avtal samt att vidta förberedelser för kommersiell driftstart av Sakernas Stadsnät i kvartal 4, 2016.

 

 Mer om "Sakernas Stadsnät"

Sakernas Stadsnät är en öppen plattform för IoT‐tjänster uppbyggd kring tjänstenoden Connective™, vilken är utvecklad av bl.a. Indentive. Viktig i konceptet är också en öppen Z‐Wave gateway, så kallad iCPE, utvecklad av CTS för att hantera säkra IoT‐tjänster. Denna enhet installeras hos respektive användare och har förmågan att kommunicera med de olika sensorer man installerar i bostaden och föra denna information vidare till de olika tjänsteleverantörerna. Kalejdo är operatör av plattformen samt ansvarar för en bastjänst bestående av hållbarhets‐ och energispartjänster, brandlarm samt inbrottslarm. Driften kommer att ske på Microsoft Azure i Microsofts datacenter och uppfyller Datainspektionens krav för persondata (PUL), EU Model Clauses samt är certifierad enligt ISO 27018 (hantering av persondata). Datacentren har även en mycket hög tillgänglig och säkerhetsnivå för att säkerställa att tjänsterna inte går ner.

 

Kalejdo AB

 Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av en öppen tjänsteplattform för tv‐baserade tjänster och boendetjänster samt en öppen tjänsteplattform för IoT, smarta hem och välfärdstjänster. Kalejdo möjliggör nya typer av stadsnätstjänster genom att vara en del av det öppna stadsnätet och bidra till att sänka trösklarna för olika tjänsteleverantörer.

Kontaktperson:

Martin Lindén, Marknadschef, martin.linden@kalejdo.tv, +46 735 93 99 04

 

 

Indentive AB

 Indentive AB är ett snabbväxande kunskapsföretag specialiserat på strömmande media och App‐utveckling. Medarbetarna har mångårig erfarenhet inom branschen, bland annat från utveckling inom så kallade set‐top‐ boxar för iptv‐nät. Indentive är specialister på utveckling av samt back‐end och front‐end‐system.. Indetive erbjuder egna produkter samt tjänster inom extern konsulting, tjänste‐ och apputveckling samt support och drift. Företaget har ca 35 medarbetare och är baserat i Mjärdevi Science Park, Linköping.

Kontaktpersoner:

Lars‐Thomas Rasmussen, VD, ltr@indentive.se, +46 72‐156 32 00

Johan Ericsson, sälj‐ och marknadschef, je@indentive.se, +46 13 156 32 04

 

 

CTS NE AB

 CTS (Connection Technology Systems Inc., Taiwan) är en av de ledande tillverkarna inom FTTx och Triple Play‐ lösningar i världen. Den omfattande FTTx‐portföljen innehåller bl.a. managerbara kundenheter, mediakonverterare, CTS‐iCPE IoT‐gateway och access‐switchar. CTS NE AB är dotterbolaget i Sverige som fokuserar på att erbjuda support till stadsnät och operatörer med fokus på Norden och norra Europa. CTS‐iCPE som används i Sakernas Stadsnät har specificerats av CTS NE AB i samarbete med svenska stadsnät, fastighetsägare etc., och utvecklats av CTS Inc. i Taiwan.

 

För ytterligare information se www.cts‐icpe.com eller kontakta Bo Sahlström, VD på CTS NE AB, bo.sahlstrom@ctsystem.se, tel. 0736‐631970.