Internationella framgångar för Optopro Solutions AB

Dalaföretaget Optopro Solutions AB som utvecklat det unika systemet Optopro, som digitaliserar och effektiviserar entreprenadprojekt med förläggning och installation av fiberkabel, lanseras nu i Finland.

Det är en av Finlands största fiberentreprenörer Eltel Networks, som valt Optopro för sin fiberutbyggnad. Arbetet med att utbilda personal och underentreprenörer kommer att startas under kommande månaden på plats i Finland.

- Detta är ett stort och viktigt genombrott för vår internationella lansering och vi för även diskussioner med andra finländska aktörer, säger företagets VD, Petri Ruotsalainen.


Kontaktuppgifter:
Calle Lindroth
calle@optopro.se
070-285 68 00