Investeringsplan för Europa: EIB:s stöd till IP-Only kommer att bidra till att ge över 400 000 svenska hushåll tillgång till höghastighetsinternet

Europeiska investeringsbanken (EIB) stöder utbyggnaden av det svenska fibernätet i städer och på landsbygden med 125 miljoner euro i form av lånefinansiering under de kommande fyra åren. Transaktionen med IP-Only, landets största oberoende fiberoperatör, möjliggjordes genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). EFSI är den centrala pelaren i investeringsplanen för Europa som grundades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Pressmeddelande från IP-Only

EIB:s vice ordförande Alexander Stubb: "Det är ett spännande projekt. Svenska hushåll kommer att få snabbare åtkomst till Internet och det kommer att gynna den svenska ekonomin som helhet. Detta är helt enkelt ett fantastiskt sätt att få Skype och Spotify att fungera bättre."
Snabbt Internet blir allt viktigare i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Trots detta saknar mer än var tredje hushåll i Sverige tillgång till snabbt fibernät. På landsbygden förlitar sig tre av fyra hushåll på föråldrad teknik eller saknar helt tillgång till Internet. EIB:s stöd till IP-Only kommer att bidra till att förse över 400 000 hushåll och företag med nästa generations bredbandsinternetanslutning. Dessutom ger IP-Onlys öppna nätverksmodell kunderna möjlighet att fritt välja leverantör av digitala tjänster och dra fördel av ökad konkurrens och lägre kostnader.

Projektet bidrar till den svenska regeringens bredbandsstrategi som har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till Internet med en hastighet om minst 100 Mbit/s fram till 2020. EIB har erbjudit attraktiva villkor och har arbetat för en hållbar ekonomisk struktur som gör det möjligt för IP-Only att tillhandahålla nätverksåtkomst till ett högre antal hushåll än planerat.

IP-Onlys vd, Henrik Ringmar: "Den svenska regeringens nya bredbandsstrategi, som presenterades av digitaliseringsminister Peter Eriksson i december 2016, var ett avgörande steg mot att ge hela landet tillgång till digital infrastruktur. IP-Only har höga ambitioner när det gäller att bidra till det historiska samhällsbygge som nu sker. EIBs stöd bidrar nu på ett avgörande sätt till IP-Onlys målmedvetna fiberutbyggnad, från tätort till landsbygd. Vi har ett ansvar att motverka det digitala utanförskapet, alla medborgare har rätt att vara del av det moderna samhället."

Under de senaste åren har EIB gradvis ökat sin finansiering av digitala projekt och kommunikationsprojekt i Sverige. Stödet spänner över ett brett spektrum, från storskaliga digitala infrastrukturprojekt som ger ökad geografisk täckning för mobilnät av höghastighetstyp (LTE/4G) och nästan full täckning för hela befolkningen, till stöd av lovande små digitala företag.
Europeiska kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden: "Det avtal som undertecknades idag med IP-Only i enlighet med Juncker-planen är goda nyheter för Sverige bara dagar efter det första EU-toppmötet tillägnat Europas gemensamma digitala projekt. Europa behöver ett snabbt Internet för att dra nytta av fördelarna med den digitala inre marknaden. Detta gäller för både medborgare och företag, i Europas alla hörn, på landsbygden såväl som i stadsområdena."


Om IP-Only

IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i de nordiska länderna och därmed lägger grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ny fiberinfrastruktur. Alla våra nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grundläggande för hela IP-Onlys verksamhet. Läs mer på www.ip-only.se


Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens långfristiga utlåningsinstitution och ägs av medlemsstaterna. Den gör långsiktig finansiering tillgänglig för sunda investeringar i syfte att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2016 ställde banken nästan 1,7 miljarder euro till förfogande i lån till svenska projekt.


Om investeringsplanen för Europa

Investeringsplanen för Europa fokuserar på att stärka europeiska investeringar för att skapa sysselsättning och tillväxt. Det gör man genom att använda nya och befintliga ekonomiska resurser på ett smartare sätt, undanröja investeringshinder och bidra med synlighet och teknisk hjälp för investeringsprojekt. Investeringsplanen visar redan resultat. De projekt och avtal som har godkänts för finansiering inom ramarna för EFSI hittills förväntas mobilisera 236,1 miljarder euro i investeringar och vara till stöd för cirka 454 000 små och medelstora företag i alla de 28 medlemsstaterna. Den 13 september träffade Europaparlamentet och medlemsstaterna en principöverenskommelse om att utöka och stärka EFSI. Detta avtal förlänger inte bara EFSI:s varaktighet utan ökar också dess ekonomiska kapacitet.

Källa: Siffrorna i pressreleasen, om tillgången till fibernät, kommer från PTS.