IP-Only förvärvar streamingföretaget Arkena Nordics

IP-Only tar nu nästa stora steg i att lägga grunden för framtidens digitaliserade samhälle genom förvärvet av Arkenas nordiska verksamhet, tidigare Qbrick, från TDF (French Terrestrial Network Operator).

Pressmeddelande från IP-Only:

Sedan början av 2000 har Arkenas nordiska verksamhet (tidigare Qbrick) byggt upp en stark position inom kompletta lösningar för media streaming till flera av de största mediabolagen i norden och har sedan 2011 ägts av franska TDF.

IP-Only har under lång tid levererat affärskritiska kommunikationstjänster till mediaföretag och just nu växer marknaden för tjänster som levereras över Internet kraftigt och omfattar nu i stort sett alla branscher. Förvärvet av Arkenas nordiska verksamhet ger IP-Only de förutsättningar som krävs för att kunna möta denna ökade efterfrågan och de högre krav på funktion och kvalitet som krävs för till exempel distribution av samhällskritiska tjänster på Internet.

-  Arkena har lång erfarenhet och kompetens inom avancerad videodistribution över Internet. Förvärvet ger IP-Only en komplett plattform för fortsatt tillväxt inom detta område, säger Mikael Philipsson, vd IP-Only Networks.

 

-  Affären innebär även ett strategiskt samarbete med TDF som kommer att behålla varumärket Arkena, där TDF ska vidareförsälja våra tjänster inom videodistribution på sin hemmamarknad i Frankrike, tillägger Mikael Philipsson.

 

-  Genom denna transaktion kommer nu TDF’s dotterbolag Arkena att fokusera på sin kärnverksamhet: Utsändningstjänster, OTT Cloud-plattformar och Content Management lösningar. Detta partnerskap kommer även att möjliggöra för IP-Only att erbjuda Arkenas medialösningar till de nordiska länderna, bekräftar Aymeric de Cardes, vd Arkena.

 

För ytterligare information

IP-Only: Mikael Philipsson 070 843 10 43 eller mikael.philipsson@ip-only.se

TDF: Ysabelle Cocheme +33 6 73 48 41 68 ysabelle.cocheme@arkena.com

 

Om IP-Only

IP-Only är en svensk Internetsoperatör, som bygger, driver, och äger fiberinfrastruktur i Norden. Vårt fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna. IP-Only investerar i Sverige, här driver vi ett rikstäckande fibernät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Våra nät är öppna och neutrala. IP-Only har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Säkerhet och kvalité är grunden för hela vårt arbete, anledningen är att IT-infrastrukturen och nätlösningar är en kritisk del av samhället. Våra kunder utgörs av andra operatörer, systemintegratörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt stora företag och offentlig sektor. Läs gärna mer på www.ip-only.se

 

Om Arkena

Arkena är en av Europas ledande tjänsteleverantörer med mer än 20 års erfarenhet från medieindustrin. Arkena har en stark närvaro i Europa och USA och hjälper TV-bolag, telekomoperatörer, VOD-plattformar, innehållsleverantörer och företag med innehåll på alla typer av plattformar – linjära och on-demand. Arkena är en del av TDF Group. www.arkena.com @ArkenaPlay