IP-Only knyter ihop 49 kommuner i väst med morgondagens fibernät och säkerhetslösningar

De västsvenska kommunerna ökar nu takten i digitaliseringen med IP-Only som fibernätsleverantör. IP-Only kommer även att leverera tjänster – exempelvis säkerhetslösningar såsom DDoS-skydd. Avtalslängden är fyra år.

Pressmeddelande från IP-Only:

IP-Only kommer att leverera fibernät till Kommunikationstorget Väst – det regionsammanbindande nätet som knyter ihop 49 kommuner i Västra Sverige. Anslutningarna till kommunerna kommer att göras genom avrop på IP-Onlys ramavtal Datakommunikation 2014. Avtalslängden är fyra år.

De 49 kommunerna, däribland exempelvis Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan, får nu möjlighet att snabbare och effektivare utveckla e-lösningar och på annat sätt digitalisera verksamheterna.

De fyra västsvenska kommunalförbundens samorganisation, Västkom, kommenterar storsatsningen.
– Vi ser hela tiden på nya sätt att skapa förutsättningar för regionen att fortsätta växa och visa tillväxt – och i detta arbeta är snabb och säker infrastruktur central, säger Fredrik Nilströmer, e-Samordnare Boråsregionen Kommunalförbund.

– Det är naturligtvis inspirerande att få förtroendet från kommunerna och kommunalförbunden att leverera något så viktigt som morgondagens kommunikationsnät. Vi har lång erfarenhet av samhällsviktiga nätkunder så detta är ett naturligt uppdrag för oss, säger Fredrik Centellini, Head of Public, IP-Only.

Fakta
Västkom är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation, som arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland

Kommunikationstorget Väst är det regionsammanbindande nätet mellan de 49 kommunerna i de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland – Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionens kommunalförbund. Ramavtalet Datakommunikation 2014 tecknades mellan SKL Kommentus inköpscentral och IP-Only under 2016. De västsvenska kommunerna avropar från detta ramavtal.