IP-ONLY levererar framtidssäkrat kommunikationsnät till vårdsektorn

IP-Only blir ny leverantör för det så kallade Sjunet, ett nationellt kommunikationsnät för sammankoppling av alla aktörer inom vård- och omsorg i Sverige. Avtalet omfattar alla landsting, kommuner, privata vårdgivare och apotek etc som har behov av att säkert kunna överföra känslig information om exempelvis patientjournaler, röntgenbilder, e- recept med mera. Avtalet som benämns Datakommunikation 2014 är ett ramavtal med ca 730 avropsberättigade parter (kommuner, landsting, relaterade organisationer) för att ge ytterligare möjligheter till en digitaliserad välfärd. Avtalet tecknas idag mellan IP-Only och SKL Kommentus Inköpscentral.

IP-Only tar i och med detta avtal ännu ett stort kliv för att leverera samhällsnytta i form av fibertjänster till fler kunder med stora krav på informationsförsörjning och säkerhet.

– Ett nät för vård ställer extra höga krav på säkerhet, kvalitet och support. IP-Only var den leverantör som bäst svarade upp mot detta dessutom till ett bra pris, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell vd på SKL Kommentus.

– Vi är idag en av de allra främsta på att leverera samhällskritisk digital infrastruktur. Sjunet är en väldigt viktig leverantör för svensk sjukvård och att vi nu fått förtroendet är en verklig kvalitetsstämpel för IP-Only, säger Mikael Philipsson, vd IP-Only Networks.

Initialt ska dagens Sjunet- anslutningar migreras och uppgraderas till IP-Onlys nät. Det nät som nu byggs upp för befintliga och kommande kunder i nätet, exempelvis sjukhus, vårdinrättningar och apotek, innebär avtalet förutom en kostnadssänkning en framtidssäkring då ett stort antal accesser migreras från koppar till fiber när IP-Only går in som leverantör

 

För ytterligare information

Cecilia Eklund, presskontakt IP-Only. 070- 566 38 88 eller cecilia.eklund@ip-only.se

Om IP-Only

IP-Only är en svensk fibernätsoperatör, som bygger, driver, och äger fiberinfrastruktur i Norden. IP-Only lägger grunden för det nya digitala samhället. Vårt fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt många städer däremellan. IP-Only investerar i Sverige, här driver vi ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla våra nät är öppna och neutrala. IP-Only har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalité är grunden för hela vårt arbete, anledningen är att IT-infrastrukturen och nätlösningar är en kritisk del av alla våra kunders verksamhet. Våra kunder utgörs av andra operatörer, systemintegratörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt stora företag och offentlig sektor med egen IT-kompetens.

Läs gärna mer på www.ip-only.se