IP-Only och Öresundskraft  i nytt samarbetsavtal

Internetoperatören IP-Only genomför en investering om cirka hundra miljoner kronor för fiberutbyggnad i Helsingborgs landsbygd. I samband med denna satsning har IP-Only och Öresundskraft tecknat ett stort och unikt avtal, vilket innebär att digitala samhällstjänster blir tillgängliga även på landsbygden. Regeringen har en målsättning om 90 procent fiberuppkopplade medborgare till och med år 2020. IP-Onlys ambition i Helsingborgsområdet är högre – 100 procent.

Internetoperatören IP-Only presenterar nu en storsatsning på fiberutbyggnad med ambitionen att nå 100 procent fiberanslutna medborgare på Helsingborgs landsbygd, vilket är en högre målsättning än regeringens – 90 procent senast år 2020. IP-Onys besked är tydligt: Ingen ska stå utanför det nya digitala samhällsbygget.

Genom den unika samarbetsmodellen mellan IP-Only och Öresundskraft innebär fiberutbyggnaden också helt nya möjligheter för medborgare på landsbygden att ta del av digitala samhällstjänster, och därmed bli en naturlig del av det nya samhället. Helsingborg stad blev Årets IT-kommun 2015. Denna satsning innebär att man utvecklar försprånget.

I likhet med övriga landet där IP-Only expanderar med fiberutbyggnad erbjuds en solidarisk prissättning där alla betalar samma pris – oavsett om man bor i tätort eller landsbygd.

Avtalet mellan IP-Only och Öresundskraft säkerställer att parterna långsiktigt kommer samarbeta avseende digitala samhällstjänster. Alla som ansluter sig till IP-Onlys öppna och neutrala fiberinfrastruktur kommer därmed kunna ta del av alla de digitala samhällstjänster som erbjuds i Öresundskrafts öppna och neutrala stadsnät.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med IP-Only då vi båda har ambitionen att digitalisera Helsingborg med omnejd. IP-Onlys och vårt samarbete har en tydlig ambition att alla medborgare bör ha goda möjligheter att använda sig av digitala samhällstjänster. Tillsammans kan vi nu skapa förutsättningar att även invånarna på landsbygden i Helsingborg kan ta del av dagens och morgondagens digitala samhällstjänster, säger Anders Östlund, koncernchef på Öresundskraft.

Stabiliteten och säkerheten i nätet är av central vikt i fiberutbyggnaden då allt mer av framtidens sjukvård, så kallad e-hälsa, och arbete kommer att ske på distans och därmed via fibernätet. Det öppna och neutrala nätet möjliggör vidare för innovation inom digitala samhällstjänster.

– Vi genomför en omfattande investering i hundramiljonersklassen för att alla som bor på landsbygden ska få möjlighet att få tillgång till ett öppet och neutralt fibernät. Med denna investering och detta samarbete är jag övertygad att vi kommer att bidra till att kommunens bredbandsmål nås tidigare än 2020, säger Jimmy Stigevall, affärsutvecklingschef på IP-Only.

– Utöver ambitionen att bygga fiber till 100 procent av medborgarna kommer denna modell möjliggöra en innovationsplattform för distribution av digitala samhällstjänster. Idag saknar Helsingborgs landsbygd möjlighet till fiberanslutning, IP-Only genomför därför en omfattande investering i hundramiljonersklassen för att även alla som bor på landsbygden ska få möjlighet att få tillgång till ett öppet och neutralt fibernät, säger Jimmy Stigevall.

– Det finns ett digitalt utanförskap i Sverige. Många saknar den snabba och stabila infrastrukturen som fibernätet innebär, vilket gör att vi nu ökar utbyggnadstakten. IP-Onlys samarbete med Öresundskraft är en viktig del i denna satsning och Helsingborgs fortsatta digitalisering, säger Marcus Ternstedt, VD ByNet.

 

För ytterligare information:

Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only

Tel: +46 708 70 00 60

E-post: niclas.karnhill@ip-only.se