IP-Only vinnare av Öppna Nät-Barometern

Vid Stadsnätsföreningens årliga konferens utsågs IP-Only till bästa öppna nät 2017. Det är Com Hem som genom genom Öppna Nät-Barometern utvärderat samtliga stora kommunikationsoperatörer samt ett antal mindre.

Motiveringen till priset lyder: "Detta Öppna Nät är en ganska ung kommunikationsoperatör. De startade sin KO för fyra år sedan och har på kort tid tagit marknaden med storm. Med ett otroligt driv och energi och investeringsvilja har de expanderat kraftigt och det är imponerande att se att de lyckats göra det med kvalitet."

– Jag är mycket stolt över utmärkelsen Den digitala infrastrukturen är en kritisk del av samhället och måste därför alltid ha högsta tillförlitlighet. På IP-Only är robusthet, kvalitet och säkerhet grunden för hela vårt arbete. Att vinna detta fina pris är ett erkännande och bevis för att vi jobbar rätt, säger Henrik Ringmar, vd IP-Only.

Resultaten i Öppna Nät-Barometern baseras på 23 mätpunkter, uppdelade på de tre olika kategorierna Marknad, Avtalsvillkor & Miljö samt Drift- & Adresskvalitet och Teknisk design. Mätpunkterna har definierats utifrån vad som är viktigt för tjänsteleverantörer och utifrån vad som påverkar upplevelsen för slutkunden. 8 av de 23 mätpunkterna har kommunikationsoperatörerna själva fått svara på via en enkät.
För varje område har Com Hem tagit fram ett statistiskt underlag eller olika konkreta svarsalternativ. För varje mätpunkt ges poäng som sedan sätts samman till ett slutbetyg som visar var på skalan man till slut hamnar.

Läs mer om Öppna Nät-Barometern och de olika kriterierna på www.bredbandsfakta.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se