Jönköping och Habo energibolag startar nya bolaget NETSAM

Pressmeddelande från Netsam:

Idag växer intresset för att ansluta sig till fiber som idag är den vanligaste anslutningsformen för fast bredband. De två energibolagen startar det nya bolaget för att driva och utveckla kommunernas största bredbandsnät. Samarbetet görs för att skapa en effektiv drift och möta efterfrågan på utveckling av tillgängliga tjänster för kommuninvånarna. Tillsammans omfattar bolagens bredbandsnät totalt över 27 000 anslutna hushåll och över 1 000 företagsanslutningar.

Det gemensamma bolaget NETSAM ska sköta driften samt ansvara för tjänsteutvecklingen i en öppen och robust fiberbaserad infrastruktur. NETSAM kommunicerar enkelt och träffsäkert vilket är syftet med det nya, gemensamma bolaget, nämligen: samarbete mellan stadsnät.

– Genom att vi knyter ihop våra stadsnät till ett större regionalt nät kommer vi att skapa nytta och mervärden för kommuninvånarna, näringslivet och kommunala verksamheter säger Ulf Svensson, affärsområdeschef Stadsnät, Jönköping Energi.

– Med regional samverkan och lokal närvaro skapas synergieffekter som medför bättre ekonomi, högre kvalité samt större valfrihet för slutkunden med ökad konkurrens som följd säger Bengt Fransson, vd Habo Energi.

- Bolaget är starten på ett samarbete mellan kommunalt ägda stadsnät i länet. Vi ser mycket positivt på att det kommer in fler delägare i bolaget och som är med i samarbetet säger Fridolf Eskilsson vd Jönköping Energi

Samarbetet i det nya bolaget NETSAM kommer att ske inom de områden där det finns synergieffekter att samverka där slutkunden ska säkras en bredd av tjänsteutbud inom bland annat tv, telefoni och internet.

Ägandet av fibernäten och utbyggnation av denna viktiga samhällsinfrastruktur kommer även i fortsättningen att hanteras av de lokala energibolagen inom respektive kommun.

Den digitala utvecklingen gör det möjligt
Det nya bolaget startar sin verksamhet i april och till vd för bolaget har Ulf Svensson utsetts som även är affärsområdesansvarig för stadsnät på Jönköping Energi.

– Vi ser på det öppna stadsnätet som en grundläggande del av ett samhälles infrastruktur. Målet är att vi tillsammans ska fortsätta utveckla ett av regionens bästa och mest använda bredbandsnät, säger Ulf Svensson, vd Netsam.

Kontaktpersoner
Ulf Svensson, vd Netsam ab och Affärsområdeschef Stadsnät, Jönköping Energi tfn 036-10 83 68
Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi tfn 036-10 83 02
Bengt Fransson, vd Habo Energi tfn 036-442 80 60

En god kraft för ett gott samhälle är Jönköping Energis vision. Vi vill bidra till och driva utformningen av regionens framtida infrastruktur. Hos oss ska det vara enkelt att vara kund. Vi finns nära, och tillsammans med våra kunder bidrar vi till ett hållbart samhälle. Idag förser vi 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och stadsnät. Vi omsätter 1,3 miljarder kronor per år och har 270 anställda www.jonkopingenergi.se