Kalejdo bygger nationellt IoT-nät med Bahnhof

Kalejdo Bredband AB, operatör av den öppna tjänsteplattformen Sakernas Stadsnät, har i samarbete med Bahnhof AB etablerat ett nationellt distributionsnät för IoT-tjänster. På så sätt kan ett mycket stort antal stadsnät i Sverige enkelt ansluta sig och därmed få tillgång till de stadsnätstjänster som finns via plattformen Sakernas Stadsnät.

Pressmeddelande från Kalejde Bredband:

- Vi har ett väl fungerande samarbete med Bahnhof för vår öppna tv-plattform (Öppen Stadsnäts-tv) och därför var det naturligt att välja Bahnhof som leverantör även för Sakernas Stadsnät, säger Martin Lindén, marknadschef, Kalejdo. Bahnhof har ett nationellt och heltäckande nät som ansluter de flesta stadsnät i Sverige, så vi kan snabbt inleda samarbeten med de stadsnät och bostadsbolag som vill bygga på sitt tjänsteutbud med IoT-tjänster.

Kalejdos satsning på Sakernas Stadsnät, bygger på fördelarna med att distribuera IoT-tjänster direkt via de öppna näten i Sverige. Då kan kommersiella tjänster såväl som välfärdstjänster levereras med högre säkerhet än på Internet. Plattformen är öppen och målsättningen är att olika tjänsteleverantörers tjänster, såväl som kommunens egna tjänster, skall kunna dela på utrustning i form av nät, sensorer, gateway och annan utrustning.

Kalejdo driver utvecklingen av Sakernas Stadsnät i samarbete med Indentive AB, som utvecklat den mjukvara, ConnectiveTM, som ligger till grund för Sakernas Stadsnät. Tillsammans verkar Kalejdo och Indentive för att skapa goda förutsättningar för olika tjänsteleverantörer att tillhandahålla tjänster på plattformen.

Presskontakt:
Martin Lindén, Kalejdo Bredband AB, martin.linden@kalejdo.tv, 0735 93 99 04

Öppen Stadsnäts-TV
Öppen tjänsteplattform för mediatjänster via stadsnät. Idag distribueras över 250 tv-kanaler och andra mediatjänster av åtta olika tv-leverantörer.

Sakernas Stadsnät
Öppen tjänsteplattform för IoT-tjänster via stadsnät, som möjliggör en mängd olika typer av tjänster för Smarta Hem, Vård- och Omsorg, Larmtjänster, Avläsningstjänster mm.

Om Kalejdo
Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av en öppen tjänsteplattform för tv-baserade tjänster och boendetjänster samt Sakernas Stadsnät, en öppen tjänsteplattform för IoT, smarta hem och välfärdstjänster. Kalejdo möjliggör nya typer av stadsnätstjänster genom att vara en del av det öppna stadsnätet och bidra till att sänka trösklarna för olika tjänsteleverantörer.