Kalejdo förvärvar sin underleverantör ICON Scandinavia AB

Kalejdo Bredband AB, operatör av öppna tjänsteplattformar för digitala tjänster via stadsnät och bostadsbolag, förvärvar per 2021-12-31 sin underleverantör och samarbetspartner ICON Scandinavia AB. Tidigare under 2021 förvärvade Kalejdo branschkollegan Serverado, vilket ökade Kalejdos nåbarhet från ca 800 000 portar till över 3 miljoner nåbara portar i Sverige.

Nyhet från Kalejdo Bredband:

Förvärvet av ICON och Serverado är en del i Kalejdos strategi att expandera distributionen av digitala tjänster via fibernät i Sverige och övriga Norden.

- Idag utvecklar vi vår egen mjukvara på våra egna tjänsteplattformar. Genom förvärvet av ICON får vi även direkt kontroll på den hårdvara vi använder i form av digital-tv-boxar, gateways och sensorer för digitala tjänster, säger Martin Lindén, Sälj- och Marknadschef för Kalejdo.

ICON distribuerar elektronikprodukter i Sverige och Norden inom segmentet integrerade system för styrning (smarta hem) och system för ljud- och bilddistribution. Bolaget har en djup kompetens inom området som Kalejdo vill dra nytta av, samt ett återförsäljarnätverk i Sverige med ca 200 återförsäljare. ICON omsätter ca 10 MSEK och blir ett helägt dotterbolag till Kalejdo.

 

För mer information vänligen kontakta Martin Lindén, Sälj- och Marknadschef Kalejdo Bredband AB på tel. 073-593 99 04 eller mail: martin.linden@kalejdo.tv

 

Om Kalejdo

Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av en öppen tjänsteplattform för tv-baserade tjänster och boendetjänster samt Sakernas Stadsnät, en öppen tjänsteplattform för IoT, smarta hem och välfärdstjänster. Kalejdo möjliggör nya typer av stadsnätstjänster genom att vara en del av det öppna stadsnätet och bidra till att sänka trösklarna för olika tjänsteleverantörer.