Kalejdo lanserar BRF-tjänst för Öppen Stadsnäts-tv

Kalejdo Bredband AB, operatör av Öppen Stadsnäts-tv, lanserar idag en portaltjänst som är kopplad till deras öppna tv-lösning. Tjänsten riktar sig till Bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som vill använda tv-skärmen som kommunikationskanal till de boende.

Pressmeddelande från Kalejdo

Förutom att de boende kan välja på tv-tjänster från upp till åtta olika tv-leverantörer via samma box, kan ansvarig fastighetsägare själv publicera information på tv-portalen. Man får en egen meny  i portalen där man kan skapa skräddarsydda informationssidor och även en så kallad Anslagstavla där viktiga meddelanden kan skickas till hyresgäster eller medlemmar i föreningen. BRF-tjänsten är byggd på Kalejdos öppna tv-lösning och är utvecklad av Indentive i Linköping.

‐ Tjänsten är ett bra komplement till traditionella tv-tjänster och öppnar upp för att använda tv-skärmen på helt nya sätt. Varje förening kan ha sin egen meny i portalen och styra informationen som publiceras via ett enkelt webbgränssnitt som vi tillhandahåller, säger Martin Lindén, Marknadschef för Kalejdo.


Om Kalejdo
Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av en öppen tjänsteplattform för tv‐baserade tjänster och boendetjänster samt Sakernas Stadsnät, en öppen tjänsteplattform för IoT, smarta hem och välfärdstjänster. Kalejdo möjliggör nya typer av stadsnätstjänster genom att vara en del av det öppna stadsnätet och bidra till att sänka trösklarna för olika tjänsteleverantörer.