Kalejdo och Serverado går samman

29 oktober 2021

Kalejdo Bredband AB med ca 45 000 tv- och IoT-kunder och Serverado AB med ca 15 000 tv-kunder går samman.

Nyhet från Kalejdo:

Serverados kunder kommer att överföras till Kalejdos egenägda plattformar för tv och IoT (Eagle och Indigo) och de får därmed en uppgraderad tv-tjänst samt möjligheter till nya tjänster som larm, smarta-hem och anhörigtjänster. De får också tillgång till Kalejdos app som kan användas för att styra dessa tjänster.

Det sammanslagna bolaget kommer att heta Kalejdo Bredband AB och omsättningen kommer att vara ca 50 MSEK första året efter samgåendet.

Kalejdo distribuerar tv och IoT-tjänster via en öppen plattform och samarbetar med ett flertal tv-leverantörer, larm-bolag och prop-tech-leverantörer.

 

Serverado har sedan 2009 erbjudit TV-tjänster till slutkunder, fastighetsägare och partners via stadsnät och kommunikationsoperatörer. Serverado når ca 2,3 miljoner hushåll på svensk marknad. Serverado har kontor i Stockholm medan teknik och produktion ligger på Åland och kundtjänsten sitter i Dorotea.

Kalejdo Bredband AB distribuerar tv och IoT-tjänster via öppna plattformar och har idag ca 45 000 kunder. Kalejdo startades 2011 av tre veteraner inom stadsnätsbranschen, som i olika roller arbetat med öppna bredbandsnät under många år. Företaget är privatägt. Huvudkontoret ligger utanför Göteborg, medan tekniskutveckling och drift sker i Linköping.