Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS välkomnar kammarrättens beslut som innebär att villkoren ska gälla i väntan på den rättsliga prövningen av PTS beslut. I och med den här domen finns det förutsättningar att genomföra auktionen i närtid.

PTS behöver dock ta kontakt med de deltagande aktörerna. Det betyder att auktionen inte kommer att inledas nu under december.  

 

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55