KKV stämmer Hässleholms kommun

Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Det menar Konkurrensverket som nu tar Hässleholm till domstol för att få fram ett förbud mot kommunens agerande.

Pressmeddelande från Konkurrensverket:

 

När Hässleholms kommun hindrar andra aktörer från att gräva ner kabel för bredband så sätts konkurrensen ur spel. De som främst drabbas är alla de som väntar på bredbandsanslutning, och de företag som inte kan vara kvar på marknaden.

– Det är allvarligt när en kommun sätter marknaden ur spel på det här sättet. De som drabbas är ytterst de egna kommunmedlemmarna som riskerar att inte snabbt få tillgång till bredband och att få det till det bästa pris som marknaden kan erbjuda, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Sedan två år tillbaka, oktober 2015, har Hässleholms kommun vägrat nya privata företag markavtal för att lägga ner bredbandskabel.

– En kommun bör verka för att gynna utveckling, innovation och företagsamhet – inte att försvåra för företag att agera och växa, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har nu lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen med kravet att Hässleholm kommun ska förbjudas att begränsa konkurrensen på marknaden. Det ställs också krav på att förbudet kombineras med ett vite på 25 miljoner kronor som kommunen kan få betala om den inte följer domstolens beslut.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Jonsson, biträdande avdelningschef, tfn 08-700 16 68